Leskovac

sedište: Masarikov trg br. 31
telefon: 016/248-106 i 063/490-661
e-mail: organizacijagluvih.le@gmail.com

Kratak istorijat:

Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac okuplja lica sa oštećenim sluhom i govorom svih uzrasta na teritoriji Leskovca, Lebana, Bojnika, Vlasotinca, Medveđa i Crne Trave. Predstavnici Kostić Stanko, član organizacije i sekretar organizacije Olga Bulajić iz Leskovca registrovali su kod Sekretarijata unutrašnjih poslova u Leskovcu „Savez gluvih i nagluvih Leskovac“.
Prvi predsednik organizacije bio je Stanko Kostić.

Leskovac, mali fudbal za veterane, 1983. godine

Mali fudbal. Leskovac, 1983.godine

Oblici organizovanja organizacije:

Socijalno-humanitarna organizacija

Program aktivnosti:

Evidentiranje lica sa oštećenim sluhom i govorom,
razvrstavanje,
školovanje,
socijalna zaštita,
rad na teerenu,
sport i rekreacija i
zapošljavanje.
Osvojeno 1. mesto u malom fudbalu 1983., Leskovac
U Leskovcu ne postoji škola za slušno-oštećenu decu i omladinu. Deca sa teritorije koju pokriva opština Leskovac pohađaju školu za slušno-oštećenu decu i omladinu „BUBANJ“ u Nišu.

U Leskovcu postoji zaštitna radionica „UNIVERZAL“ za zapošljavanje lica sa posebnim potrebama.

Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac, koja pokriva još šest opština Jablaničkog okruga, broji preko 700 članova.

Proslava Dana gluvih 2002.godine, sekretar Nora Dimitrijević podnosi referat

Organi organizacije:

Skupština – ima 11 članova,
Upravni odbor – 7 članova,
Nadzorni odbor – 3 člana

Kruševac

sedište: ul. Brijanova br. 7
telefon: 037/425-350
e-mail: orggluvih@gmail.com

Kratak istorijat:

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih osnovana je 21.02.1955.godine sa ciljem da se rešavaju životna pitanja gluvih i nagluvih lica kao što su školovanje i zapošljavanje. Iz godine u godinu, sve veći broj je obuhvatan školovanjem, a tako je u kontinuitetu išlo i zapošljavanje.

Danas svako naše dete biva obuhvaćeno školovanjem i osposobljavanjem za rad. Zapošljavanju smo mnogo posvetili pažnju, pa je bilo godina kada nismo imali ni jedno nezaposleno lice. Danas u vremenu tranzicije imamo desetoro nezaposlenih, ali se nadamo da ćemo i taj broj smanjiti.

Oblici organizacije:

Društvena organizacija sa socijalno-humanitarnim ciljevima.

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac svojom delatnošću teritorijalno obuhvata pet opština i ima evidentirano 640 lica sa oštećenim sluhom i govorom i to:

– Kruševac (500),
– Aleksandrovac (50),
– Brus (30),
– Varvarin (35)i
– Ćićevac (25)

Okupljanje i druženje članova u klubu
Niš 2002., osvojeno drugo mesto u šahu

Pored egzistencijalnih pitanja važno mesto u našim programskim ciljevima zauzimaju: sport, kulturno-zabavne aktivnosti, druženje i zabavljanje, a sve u cilju afirmacije i zadovoljavanje duše, kao i integracije u socijalnoj sredini.

Program aktivnosti:

– prevencija,
– školovanje i zapošljavanje,
– socijalna problematika,
– kulturno-zabavne aktivnosti,
– sportske aktivnosti,
– pomoć oko nabavke pomagala i ostalo.

07.06.2003. godine, Osvojeno 4. mesto u Fudbalu, stadion „Trajal“ u Kruševcu

Organi organizacije:

Skupština,
Izvršni odbor,
Nadzorni odbor

Kraljevo

sedište: ul Dimitrija Tucovića 21
telefon: 036/334-105
e-mail: savezgluvihkv@hotmail.com

Kratak istorijat:

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kraljevo osnovana je 1951. godine. Organizacija je prošla kroz nekoliko faza razvoja. Najpre kao Gradska, Sreska, Međuopštinska, da bi danas bila Osnovna organizacija gluvih i nagluvih. Tada je ona brojala 220 članova.

Prvobitni zadatak bio je da se popišu gluva osoba po selima i gradovima u cilju osnivanja organizacija koje bi okupljale te ljude. Počeci su bili teški, nedostatak prostora, problem samog hendikepa. Kao i lice koje bi sve to vodilo. Zahvaljujući našem prvom predsedniku Ružici Kamatini krenulo se u okupljanje i rad prvih Organa uprave. Organizacija je 1981. zahvaljujući tadašnjem sekretaru Tomi Tomanicu, Opštini i Republici konačno dobila i svoje prostorije gde se i danas nalazi.

Proslava dana žena
Sportska ekipa, 11. decembar 99
Naša organizacija danas ima oko 100 članova.

Oblici organizovanja organizacije:

Organizacija je organizovana na međuopštinskom nivou, i obuhvata teritorije opština Kraljevo, Vrnjačka Banja i Raška.

Aktivnosti rada organizacije sagledane su kroz:

– socijalnu zaštitu,
– zdravstvenu zaštitu,
– zapošljavanje,
– kulturno,
– zabavne,
– sportske,
– organizaciono planiranje i
– finansijsko materijalne aktivnosti.

Druženje u klupskim prostorijama

Organi organizacije:

Skupština,
Izvršni odbor,
Nadzorni odbor,
Predsednik i
Sekretar

Zaječar

sedište: ul. Vojvode Putnika br. 7
telefon/faks: 019/423-794
e-mail: milospencic@gmail.com i mognz@verat.net

Kratak istorijat:

MOGN Zaječar je osnovana 1957. godine i ima svoj Dom u vlasništvu.

Okuplja lica iz cele Timočke krajine (tj. registrovana je kao međuopštinska organizacija i pokriva 8 opština zaječarskog i borskog okruga, a to su SO: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Majdanpek, Negotin i Kladovo).

Svetski dan invalida
Proslava Dana gluvih sa opštinskim vlastima
Šahovsko takmičenje, predaja priznanja od strane predsednika M. Jovanovića i sekretara Radoja Kujovića

Oblici organizacije:

Društveno-socijalna humanitarna, nestranačka organizacija.

Šahovsko takmičenje

Program aktivnosti:

Obavlja aktivnosti kao jedan tim Centra za socijalni rad, tj.

otkriva lica ošećenog sluha,
upućuje na školovanje,
rehabilitaciju,
integracije u društvenu i radnu sredinu,
ostvarivanje Zakonom zagarantovanih prava slušno oštećenih lica,
kulturno-zabavni i sportski život lica oštećenog sluha,
rad po Klubovima.
8. mart

Organi organizacije:

Međuopštinski odbor
Izvršni odbor
Nadzorni odbor

Vranje

sedište: Pionirska 14a
telefon/faks: 017/422-723
e-mail: mog.vranje@gmail.com

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Vranje osnovana je 20. jula 1956. godine. Osnovni je nosilac za zadovoljenje potreba gluvih i nagluvih osoba na teritoriji opština: Vranje, Bujanovac, Trgovište, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad i Preševo.
U vreme osnivanja organizacija je brojala 67 članova, a danas broji 758. Organizacija raspolaže sopstvenim prostorijama koje se nalaze u centru grada. Prostorije obuhvataju prizemni i podrumski prostor od 150 metara kvadratnih. U prostorijama kluba se svakodnevno okupljaju naši članovi. Čitaju štampu, gledaju TV program, igraju šah… Često organizujemo maskembale, proslavljamo Dan žena, Međunarodni Dan gluvih i drugo.

Članovi MOGN Vranje su uključeni u Savez za sport i rekreaciju invalida Vranja u sledećim disciplinama: atletika, stoni tenis, pikado, šah, mali fudbal i odbojka. U organizacijama se posebna pažnja poklanja malom fudbalu. Na republičkim takmičenjima naša ekipa je osvajala treće mesto 1978. 1980. i 1984. Na susretu zbratimljenih gradova Srbije i Makedonije 1984. ista ekipa je osvojila prvo mesto. Uspeh je ponovljen na takmičenju povodom Međunarodnog dana gluvih 1991. godine u Nišu.

Naši članovi postižu dobre rezultate i u šahu. Takmiče se i u gradskom prvenstvu šahista Vranja i njihovi rezultati se nalaze u gornjem delu tabele. Na republičkom takmičenju OGN u šahu 1984. naša ekipa je osvojila drugo mesto.

Predsednik Skupštine MOGN Vranje je već šest godina Živko Petković, radnik „Novogradnje“ i stalni davalac krvi. Predsednik izvršnog saveta je Dragan Sotirović, radnik „Simpa“.

U organizaciji je od osnivanja radilo šest sekretara. Najveći doprinos je dala Kruna Antanasijević, koja se na mestu sekretara zadržala 30 godina.

Velika Plana

sedište: Bulevar Despota Stefana br. 46
telefon: 026/516-874
e-mail: marjanovic.zivorad@yahoo.com

Kratak istorijat:

Organizacija postoji oko 20 godina i zadovoljava Statutom i Zakonskim odredbama potrebe lica oštećenog sluha, sa manjim ili većim uspehom.

Naši članovi su najviše angažovani u sportskim aktivnostima, a manje u ostalim zbog sopstvenih interesa.

Učešće na Republičkom sportskom takmičenju
Šahovsko takmičenje

Oblici organizacije:

Naša organizacija je registrovana kao socio-humanitarna organizacija, organizacija udruženja građana sa statutarnim odredbama.

Program aktivnosti:

Aktivnosti naše organizacije su vezane za ostvarivanje prava invalidnih – gluvih i nagluvih lica, kao i sprovođenje plana rada za svaku godinu, gde se članovi opredeljuju za prioritete, za koje smatraju da ih treba forsirati u tekućoj godini.

III mesto u malom fudbalu na Republičkom takmičenju 1995. u Kraljevu
sekretar organizacije Živorad Marjanović
Članovi najviše vole da se angažuju u sportu i na maskembalima širom srbije zbog međusobnog druženja.

Organi organizacije:

Skupština
Izvršni odbor (od 11 članova)

Valjevo

sedište: ul. Čika Ljubina bb
telefon/faks: 014/231-812
e-mail: : savez.gluvih.valjevo@gmail.com

Kratak istorijat:

Na osnivačkoj skupštini za predsednika je izabran Živojin Milićević, a za sekretara Ruža Milošević. Organizacija je prvobitno radila kao Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih za opštine Ub, Mionica, Ljig, Lajkovac, Osečina i Valjevo.

Od 1999. godine organizacija posluje kao Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Valjevo.

Domaćin republičkog takmičenja u streljaštvu
Proslava pravoslavne Nove godine
Organizacija je tokom svog poslovanja prolazila kroz težak period. Za finansijska sredstva smo uvek morali da se borimo ali smo uvek uspevali da svojim članovima omogućimo učešće na svim sportskim i kulturnim dešavanjima koji su organizovani. Organizacija nema svoju zgradu, već nam je opština dala na korišćenje deo zgrade u kojoj je nekada bila smeštena autobuska stanica.

Oblici organizacije:

Organizacija posluje kao socijalno-humanitarna i nestranačka organizacija na području opštine Valjevo.

Program aktivnosti:

Rad organizacije se odvija na evidentiranju i učlanjivanju lica oštećenog sluha radi pružanja pomoći na polju:

socijalne zaštite
školovanja
profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja
kulturno-zabavnih i
sportsko-rekreativnih aktivnosti
Briga za starije članove

Organi organizacije:

Skupština
Izvršni odbor

Beograd

Gradska organizacija gluvih Beograda

sedište: Svetog Save 16-18
telefon/faks: 011/3087-242 i 011/2437-338
e-mail: gog.beograd@gmail.com

Kratak istorijat

Gradska organizacija gluvih Beograda je osnovana 7. februara 1926. godine pod nazivom Udruženje gluvonemih za Beograd i okolinu.

Gradska organizacija gluvih Beograda (GOGB) je samostalno, dobrovoljno, nevladino, nestranačko, neprofitno, socijalno-humanitarno udruženje građana, koje od svog osnivanja 1926. godine okuplja, zastupa i štiti prava i interese gluvih i nagluvih osoba koje žive na teritoriji grada Beograda.  U cilju unapređenja položaja gluvih i nagluvih osoba i njihove uključenosti u sve sfere društvenog života, GOGB sprovodi redovne i projektne aktivnosti usmerene ka različitim ciljnim grupama, i to ka:

 • Članovima organizacije i njihovim porodicama, kojima su na raspolaganju različiti servisi podrške i mogućnosti za organizovanje u sekcije;
 • Donosiocima odluka, sa kojima GOGB sarađuje na usvajanju i primeni savremenih inkuzivnih politika u cilju ostvarivanja ravnopravnog položaja gluvih i nagluvih osoba u odnosu na čujuću zajednicu;
 • Javnim institucijama pred kojima članovi organizacije ostvaruju određena prava;
 • Čujućoj zajednici, kojima GOGB pruža priliku da se upoznaju sa zajednicom Gluvih, nauče srpski znakovni jezik ili angažuju tumača za srpski znakovni jezik.

Sedište organizacije je u Beogradu, u ulici Svetog Save 16-18.

Rad GOGB-a uređen je Statutom organizacije. Organizaciju zastupa predsednik a predstavlja Izvršni odbor.

Članstvo u Gradskoj organizaciji gluvih Beograda je dobrovoljno. U Beogradu živi više od 4000 gluvih i nagluvih osoba, od kojih je više od 1800 članova GOGB-a..Gluve i nagluve osobe sa teritorije grada Beograda organizovane su po teritorijalnom principu, u opštinske i međuopštinske sekcije. To su:

Opštinske sekcije podružnice :

 • Stari grad
 • Vračar
 • Savski venac
 • Novi Beograd
 • Palilula
 •  

Međuopštinske sekcije podružnice:

 • Zvezdara i Grodska
 • Voždovac,Mladenovac i Sopot
 • Rakovica i Barajevo
 • Zemun i Surčin
 • Čukarica, Lazarevac i Obrenovac

Pri organizaciji su formirane:

 • Klub žena,
 • Klub penzionera,
 • Omladinska sekcija,
 • Turističko – rekreativna sekcija,

koje u okviru programa rada GOGB realizuju svoje aktivnosti.

Vizija i misija:

Naša vizija je društvo ravnopravnih građana, čujućih i gluvih, kao i prepoznavanje znakovnog jezika kao maternjeg jezika gluvih osoba i njegova upotreba ravnopravno sa drugim jezicima.

Naša misija je zastupanje interesa i borba za prava gluvih građana u pogledu njihovog uključivanja u društvene tokove, na osnovama ravnopravnosti, pristupačnosti, slobode izbora, udruživanja, informisanja i izražavanja.

Klub Gluvih nalazi se u sedištu organizacije, Svetog Save 16-18,  u neposrednoj blizini Trga Slavija. U klubu se održavaju kursevi i predavanja za članove organizacije. U klubu se nalaze i videoteka i kompjuterski centar.

Osim svoje edukativne svrhe, klub Gluvih predstavlja mesto okupljanja i društvenog života članova GOGB-a. U klubu se organizuju kulturne, zabavne, sportske i svečane manifestacije i obeležavaju se jubileji i godišnjice. Neke od njih su: Međunarodni dan znakovnog jezika,  Međunarodna nedelja Gluvih, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, Međunarodni dan ljudskih prava, Dan organizacije, Krsna Slava organizacije – Sveti Toma, 8 mart –Dan žena itd.

Klub je mesto čestih okupljanja i poseta gluvih iz zemlje i inostranstva.

Krsna slava „Sveti Toma“
Organizacija slavi krsnu slavu „Sveti Toma“ koja je ustanovljena Satutom 1939. godine, a od 1997. godine se redovno obeležava.
Organizacija svake godine, od 2002. godine, u cilju propagiranja zdravog života i rekreacije održava tradicionalnu trku gluvih na Adi.
Organizacija vodi brigu o najmlađim članovima pružajući pomoć u obezbeđenju novogodišnjih i uskršnjih paketića i sl.

Rekreativno sportske i kulturno umetničke aktivnosti realizuje preko Sportsko društvo gluvih Beograda „Olimpija“ i Kulturno umetničkog društva gluvih „Radivoj Popović“ Beograda.

Organizacija se finansira: iz budžeta (Stručna služba i aktivnosti), od Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda, kao i putem projekata i vlastitih sredstava.

Organizacija je pored redovnih aktivnosti realizuje projekte u cilju pomoći gluvim i nagluvim osobama i to:

Štampanje brošura o gluvima i za gluve,
Obuka gluvi omladine za rad na kompjuteru (nabavka kompjutera),
titlovanje domaćih filmova.

Organi organizacije:

Skupština organizacije je najviši organ i broji 18 članova, 17 predstavnika i sekretar koji je zaposleno lice.
Izvršni odbor organizacije sačinjava 7 članova (predsednik, potpredsednik i sekretar i četiri članova izvršnih odbora).
Rukovodstvo GOGB
Stručna služba organizacije obavlja stručne, administrativno blagajničke i pomoćne poslove. Sekretar organizacije je ujedno i rukovodilac Stručne
službe.
Predsednik je gospođa Slađana Gordić.
Potpredsednik je Mihailo Gordić, ujedno i izvršni odbor Saveza gluvih i nagluvih Srbije.
Sekretar organizacije je Danica Jaslar, prof. pedagogije i psihologije.

 

Aleksinac

Opstinska organizacija SGN Aleksinac

sedište: Kneza Miloša 31/2
telefon/faks: 018/802-929
e-mail: sgnsaleksinac@gmail.com

kratak istorijat:

Savez gluvih i nagluvih Aleksinac osnovan je
nakon ukidanja srezova, kada je Sreski odbor Saveza gluvih prestao da postoji tada je svakoj opštini pripao svoj Savez.

Prvi predsednik ove organizacige bio je Rakić Veroljub, sekretar Milosavljevic Nikodije. Članovi Izvršnog odbora bili su: Rakić Veroljub,Metodijev Anka – psiholog Centra za socijalni rad, Pantić Miroslav, Janković Cvetan, Dinić Bratislav, učitelj Milosavljević Dragiša, Milenović Bratislav, Jovanović Snežana i Kostadinov Rajna.

Obeležavanje dana organizacije
Ekipa za mali fudbal
Ovaj Savez imao je i Nadzorni odbor i Komisije preko kojih je obavljao svoj rad. Komisije koje su tada formirane bile su: Komisija za sport i rekreaciju, Komisija za stambena i socijalna pitanja, Komisija za zapošljavanje, Komisija za Kulturno-prosvetne aktivnisti i Disciplinska komisija.

Prvi delegat u Republickom odboru SGN bio je Pantić Miroslav.

Savez gluvih i nagluvih Aleksinac ucestvuje u brojnim
aktivnostima i manifestacijama Saveza.

Bio je dva puta domaćin u Sportskom ribolovu.

Organi organizacije su:

Opštinski odbor
Izvršni odbor

Senta

sedište: Glavna ulica 15
telefon: 024/812-263 i 063/7502-414
e-mail:: mognsenta@gmail.com

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih sa sedištem u Senti osnovana je 19. aprila 1951.godine za područje tadašnjih srezova Novi Kneževac, Bečej i Senta. Naziv udruženja je bio „Savez gluvonemih“ podružnica defektnih sluhom Senta. Danas, organizacija pokriva teritorije opština Ada, Kanjiža i Senta. Na evidenciji ima oko 500 članova uglavnom nagluvih.

Organizacija je organizovana kao društvena organizacija sa socijalno-humanitarnim ciljevima.

Najviši organi su Skupština i Nadzorni odbor. Organ Skupštine je izvršni odbor. Organizacija ima status pravnog lica.

Takmičenje povodom 8. marta
Ručni radovi članica

Aktivnosti:

Program aktivnosti se odvija kroz:

organizaciono plansku delatnost,
socijalno-zdravstvenu delatnost,
školstvo,
rehabilitaciju i zapošljavanje,
kulturno-prosvetnu,
informativnu i
sport i rekreaciju.

Ekipe gluvih postižu značajne rezultate na takmičenjima u kuglanju, malom fudbalu i ribolovu, dok su žene angažovane u pikadu i ručnim radovima.

Društveni život u organizaciji se odvija kroz razne susrete, druženja, obeležavanja raznih praznika, predavanja…

Prvaci Vojvodine u malom fudbalu 2003.
Naši članovi, učesnici olimpijada:

Balog Bela, fudbal, višestruki učesnik
Demuš Jožef, rukomet, višestruku učesnik
Vajda Atila, rvanje, reprezentativac

Organi organizacije:

Skupština ,
Izvršni odbor
Nadzorni odbor