PROMOCIJA ZAKONA O UPOTREBI ZNAKOVNOG JEZIKA

Uloga Javnog sektora u primeni zakona
Promocija je održana u prostorijama gradske organizacije gluvih Niša, uz zadovoljavajuće prisustvo predstvnika lokakne samouprave ,grada Niša i gluvih i nagluvih članova GOG Niša.
Učesnike tribine je pozdravio Zvonko Stojanović , predsednik organizacije, zaželio im dobrodošlicu i uspešan rad.
Uvodničari na tribini su bili Suzana Maslać Matović, predsednica SGNS, Radoje Kujović , Sekretar SGNS , predstavnici MRZBSP Jelena Kotević i Tanja Prijić.Tribina je bila veoma uspešna, veoma posećena i istoj je prisustvovala televizija grada Niša. Gradska organizacija gluvih Niša je bila veoma dobar domaćin i organizator tribine ..
Fotografija korisnika Savez Gluvih Srbije

LEPE VESTI IZ ŽENEVE: Komitet za prava osoba sa invaliditetom pohvalio Srbiju

Delegaciju Srbije je predvodila Suzana Paunović
Dvodnevni dijalog između delegacije Srbije i Komiteta za prava osoba sa invaliditetom (OSI) u vezi sa primenom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Srbiji, uspešno je završen danas u Ženevi
Komitet je posebno istakao da je usvajanjem Zakona o upotrebi znakovnog jezika i Zakona o kretanju slepih osoba uz pomoć psa vodiča Srbija napravila važan korak u cilju prevencije diskriminacije i stvaranju mogućnosti za lakše ostvarivanje prava i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u zajednici
Tom prilikom, delegacija Srbije predstavila je mere koje su preduzete na usaglašavanju zakona i politika sa odredbama Konvencije, kako se oni sprovode u praksi, dat je pregled ostvarenih rezultata u pogledu unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, kao i prikaz uočenih problema i nedostatka u pristupu sprovođenja preuzetih obaveza.
Dijalogu su prisustvovali i predstavnici Zaštitnika građana i Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Šefica delegacije Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava istakla je da je u Srbiji uspostavljen zakonodavni, strateški i institucionalni okvir za zaštitu prava osoba sa invaliditetom. Ona je napomenula da je za Vladu Srbije posebno značajna saradnja koja je ostvarena sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom, nezavisnim državnim organima i lokalnim samoupravama u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetomPaunović je kazala i da Srbija, svesna postojećih izazova, ostaje dosledna u naporima da ispuni međunarodne obaveze i standarde, naročito u sferi unapređenja ljudskih prava i sloboda osoba sa invaliditetom. Komitetu je skrenula pažnju na to i da Inicijalni izveštaj ne sadrži detaljne informacije o primeni Konvencije na Kosovu i Metohiji, uz obrazloženje da pored činjenice da je Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, kao zemlja ugovornica, Srbija nije u mogućnosti da prati primenu Konvencije za prava osoba sa invaliditetom na Kosovu. S tim u vezi, Paunovićeva je pozvala Komitet da zatraži da UNMIK dostavi dodatne informacije o primeni Konvencije na Kosovu i Metohiji i na taj način kompletira Izveštaj Srbije kao države ugovornice.
(Telegraf.rs)

XXXX (40) Festival KUD gluvih i nagluvih Srbije

U Velikoj Plani je održan 40.Festival dramsko pantomimskih ostvarenja i modernih igara gluvih i nagluvih Srbije .Domaćin organizator ovogodišnjeg Festivala je udruženje gluvih i nagluvih Velike Plane.Festival je otvorio ,zajedno sa predsednicom SGNS Suzanom Maslać Matović,ministar rada zapošljavanja boračke i socijalne politike Aleksandar Vulin koji je tom prilikom uručio za sva udruženja gluvih Srbije titlovan film Montevideo bog te video iz dva dela.U oblasti drame i pantomime plasman je:1 mesto Niš,2.Novi Sad,3.Zrenjanin.U disko igrama:1.mesto Smederevo,2.Paraćin,3.Sremska Mitrovica.Čestitamo svim Udruženjima i pobednicima na učeću i ostvarenim rezultatima.

Pirot

sedište: Srpskih vladara 36
telefon/faks:
e-mail: mognpirot@gmail.com

Kratak istorijat

1956. godine nekoliko roditelja slušno oštećene dece (Ristić Dragomir i Pavlović Mirko) pokrenulu su akciju pronalaženja dece, mladih a kasnije i starijih lica oštećenog sluha. Sa lekarima i socijalnim radnicima obišli su sva sela Pirotskog okruga (Pirot, Dimitrovgrad, Babušnicu i Belu Palanku).

Evidentirana su sva lica i pokrenut je postupak za formiranje Organizacije. Organizacija je počela sa radom, a 1976.god. je dobila svoje prostorije u kojima i sada boravi.

Organizovan je kurs opismenjavanja mladih, pozvani su direktori svih većih preduzeća koja su zaposlila sve sposobne za rad. Deca su upućena na školovanje, a sve akcije najvažnije za formiranje Organizacije mogu se naći u knjizi koju je napisao prvi sekretar Organizacije Dragomir Ristić, otac slušno oštećenog deteta, koji je volontirao dugi niz godina. Danas je počasni član.

 

Sekretari Organizacije su bili socijalni radnici, a od 1978.god. do danas radi defektolog Kolić Marija.

Oblici organizovanja organizacije :

Svoje sadržaje rada Organizacija realizuje :

 1. 1. U saradnji sa državnim institucijama;
 2. 2. U saradnji sa organizacijama gluvih i nagluvih Srbije a pre svega SGNS;
 3. 3. U saradnji sa lokalnim vlastima;
 4. 4. Sa svim NVO-ma u okragu i šire;
 1. 5. Preko Veća roditelja;
 2. 6. Učestvujući u svim akcijarna, seminarima, komisijama, sastancima na nivou Opštine i
  šire;
 3. 7. Uz maksimalno korišćenje svih lokalnih medija: televizije, radija i štampe;
 4. 8. Preko volonterskog rada;
 5. 9. U iščekivanju da pomoć dobije i kroz civilno služenje Vojnog roka, pre svega organizovanih mladića koji su se sami obratili našoj Organizaciji.

 

Program aktivnosti:

Organizacija je pred sobom postavila sledeće ciljeve:

 1. 1. Izradu Baze podataka za ceo okrug sa najnovijim podacima uz obavezan terenski rad, najverovatnije u sklopu projekta „Smanjenje siromaštva“ preko SO-Pirot i u saradnji sa drugim NVO-ima i institucijama.
 2. 2. Jaka medijska kampanja preko svih medija, na sve važne teme i u saradnji sa ostalim NVO-ima i institucijama.
 3. 3. Pomoć roditeljima sa decom oštećenog sluha: informisanje, lečenje, rehabilitacija, školovanje, razvrstavanje, edukacija, učešće roditelja preko rada u veću roditelja.
 4. 4. Maksimalno zalaganje za zapošljavanje mladih i nezaposlenih:
  – Saradnja sa tržištem rada;
  – Saradnja sa privatni i državnim sektorom;
  – Informisanje i edukacija mladih;
  – Seminari za mlade.
 5. 5. Uključivanje roditelja i članova u izradi predloga za sve zakone koji se tiču invalida i invalidskih organizacija.
 6. 6. Pisanje projekata:
  – Psihoške radionice za roditelje, mlade i decu

 

(osnaživanje porodice, kvalitetan brak, natalitet);
– Kursevi informatike;
– Kursevi gestikulacije;
– Kursevi srpskog i stranih jezika;
– Radionice za : slikarstvo, vajarstvo, fotografiju, novinarstvo (za časopise pre svega invalidskih organizacija), krojačke i frizerske kurseve (učitelji kurseva bi bila lica oštećenog sluha) kursevi pantomime, kursevi masaže….
– Negovanje sportskih disciplina;
– Uključivanje u planinarska, ribolovačka i druga društva i udruženja.

Organi organizacije:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsednik
 • Potprednik
 • Sekretar  
Prokuplje
 • sedište: 21. Srpska divizija S-60
  telefon/faks: 027/324-511
  e-mail: savezgluvihpk1@gmail.com

  Od 1968. godine kada dobija stalno zaposleno lice – sekretara, odnosno od 1978. kada dobija sopstvene prostorije, organizacija razvija punu aktivnost na svim poljima od značaja za život i rad lica oštećenog sluha.

   

   

  Program aktivnosti je u direktnoj zavisnosti od raspoloživih sredstava i iste aktivnosti se odvijaju na području opština Prokuplje, Blace i Žitorađa.

  Program aktivnosti obuhvata sve segmente pomoći licima oštećenog sluha u svakodnevnom životu od školovanja do penzionisanja.

  Program sadrži kulturnu, sportsku i informativnu delatnost.

  Program rada se donosi i sprovodi kroz organe organizacije i to:

  • Skupštinu
  • Izvršni odbor i
  • komisije

  organizacije.


Trstenik
 • sedište: Čajkina broj 20
  telefon/faks: 064/21-96-509
  e-mail: fleximils@yahoo.com

   

  Kratak istorijat
  Naša Orgnizacija je osnovana 18.marta 1998. godine, pod matičnim brojem: 17209205 i poreskim identifikacionim brojem: 102326594.
  Organizaciju zastupa predsednica Stanika Andjelković, od samog početka pa sve do današnjeg dana. Mesto sekretara organizacije je upražnjeno.
   Program aktivnosti se zasniva na sportskim i kulturno-umetničkim aktivnostima.

Paraćin
 • sedište: ul. Branka Krsmanovića 42
  telefon/faks: 035/564-338 i 063/570-422
  e-mail: udruzenjegluvihpn@gmail.com

  Kratak istorijat:

  Udruženje građana Opštinska organizacija gluvih i nagluvih lica u Paraćinu je osnovano 16. 03.1996. godine.

  Opštinska organizacija je od svog osnivanja bila bez sredstava iz budžeta opštine Paraćin i bez plaćenog sekretara. Tek od 2001.godine OOGN Paraćin dobiva sredstva iz budžeta.

  Organizacija ima 45 aktivnih članova, a oko 70 evidentiranih na teritoriji opštine Paraćin.

   

   

   

  Opštinska organizacija je organizovana po sekcijama i to:

  • šahovska,
  • streljačka,
  • stonoteniserska,
  • pikado i
  • domino sekcija.

   

  Program aktivnosti:

  • nabavka baterija za slušne aparate,
  • popravka slušnih aparata,
  • nabavka računara.

  Organi organizacije:

  • Skupština,
  • Izvršni odbor,
  • Nadzorni odbor,

   

   

Užice
 • Sedište: Marije Mage Magazinović br. 26
  telefon/faks: 031/513-862
  e-mail: sgnuzice@open.telekom.rs

  Kratak istorijat

  Organizacija je osnovana 1. novembra 1949 godine sa ciljem pružanja pomoći licima oštećenog sluha i govora. Organizacija vodi brigu i stara se o licima oštećenog sluha i govora u sledećim opštinama: Arilje; Kosjerić; Nova Varoš; Požega; Priboj; Prijepolje; Sjenica; Užice i Čajetina.

  Ove godine Organizacija obeležava jubilej – 55 godina postojanja i rada.

  U svome članstvu ima oko 3.000 lica oštećenog sluha i govora.

  U sklopu Organizacije postoji i aktivno radi KUD „Borko Vasiljević“ i Sportsko društvo gluvih „Užice“.

   

   

  Pomoć licima oštećenog sluha i govora se ogleda u ostvarivanju prava u lokalnoj samoupravi (saveti, pisanje zahteva, molbi, žalbi i sl.), pomoć pri ostvarivanju zdravstvene zaštite, obezbeđivanju ortopedskih i drugih pomagala, pomoć oko zaposlenja, rešavanje stambenih problema, uključivanje gluvih i nagluvih u kulturne i sportske aktivnosti.

  Organizacija je koordinator pri Osnovnoj školi „Miodrag V. Matić zatim u srednjim školama gde gluvi izučavaju određena zanimanja, kao i zaštitnoj radionici „Budućnost“ gde je zaposleno najviše gluvih ovog Saveza.

  Organi i radna tela Organizacije su:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor