Aleksinac

Opstinska organizacija SGN Aleksinac

sedište: Kneza Miloša 31/2
telefon/faks: 018/802-929
e-mail: sgnsaleksinac@gmail.com

kratak istorijat:

Savez gluvih i nagluvih Aleksinac osnovan je
nakon ukidanja srezova, kada je Sreski odbor Saveza gluvih prestao da postoji tada je svakoj opštini pripao svoj Savez.

Prvi predsednik ove organizacige bio je Rakić Veroljub, sekretar Milosavljevic Nikodije. Članovi Izvršnog odbora bili su: Rakić Veroljub,Metodijev Anka – psiholog Centra za socijalni rad, Pantić Miroslav, Janković Cvetan, Dinić Bratislav, učitelj Milosavljević Dragiša, Milenović Bratislav, Jovanović Snežana i Kostadinov Rajna.

Obeležavanje dana organizacije
Ekipa za mali fudbal
Ovaj Savez imao je i Nadzorni odbor i Komisije preko kojih je obavljao svoj rad. Komisije koje su tada formirane bile su: Komisija za sport i rekreaciju, Komisija za stambena i socijalna pitanja, Komisija za zapošljavanje, Komisija za Kulturno-prosvetne aktivnisti i Disciplinska komisija.

Prvi delegat u Republickom odboru SGN bio je Pantić Miroslav.

Savez gluvih i nagluvih Aleksinac ucestvuje u brojnim
aktivnostima i manifestacijama Saveza.

Bio je dva puta domaćin u Sportskom ribolovu.

Organi organizacije su:

Opštinski odbor
Izvršni odbor

0 Comments