All posts by savezgluvih

11феб/17

Pirot

sedište: Srpskih vladara 36 telefon/faks: e-mail: mognpirot@gmail.com Kratak istorijat 1956. godine nekoliko roditelja slušno oštećene dece (Ristić Dragomir i Pavlović Mirko) pokrenulu su akciju pronalaženja dece, mladih a kasnije i starijih licaRead More…

11феб/17

Prokuplje

sedište: 21. Srpska divizija S-60 telefon/faks: 027/324-511 e-mail: savezgluvihpk1@gmail.com Od 1968. godine kada dobija stalno zaposleno lice – sekretara, odnosno od 1978. kada dobija sopstvene prostorije, organizacija razvija punu aktivnost na svimRead More…

11феб/17

Trstenik

sedište: Čajkina broj 20 telefon/faks: 064/21-96-509 e-mail: fleximils@yahoo.com   Kratak istorijatNaša Orgnizacija je osnovana 18.marta 1998. godine, pod matičnim brojem: 17209205 i poreskim identifikacionim brojem: 102326594. Organizaciju zastupa predsednica Stanika Andjelković, odRead More…

11феб/17

Paraćin

sedište: ul. Branka Krsmanovića 42 telefon/faks: 035/564-338 i 063/570-422 e-mail: udruzenjegluvihpn@gmail.com Kratak istorijat: Udruženje građana Opštinska organizacija gluvih i nagluvih lica u Paraćinu je osnovano 16. 03.1996. godine. Opštinska organizacija je odRead More…

11феб/17

Užice

Sedište: Marije Mage Magazinović br. 26 telefon/faks: 031/513-862 e-mail: sgnuzice@open.telekom.rs Kratak istorijat Organizacija je osnovana 1. novembra 1949 godine sa ciljem pružanja pomoći licima oštećenog sluha i govora. Organizacija vodi brigu iRead More…

11феб/17

Čačak

sedište: ul. Svetozara Markovića 83 telefon/faks: 032/222-520 e-mail: domgluvih@gmail.com Oblici organizacije: Osnovna organizacija gluvih i nagluvih za opštine Čačak, Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica, sa sedištem u Čačku, ul. Svetozara Markovića brRead More…

11феб/17

Smederevska Palanka

sedište: 20. jula br. 12 telefon/faks: 026/310-330 e-mail:ougnsp@gmail.com   Kratak istorijat Organizacija je osnovana 02.09.2003. godine, za opštine Mladenovac, Smederevo, Veliku Planu i Smederevsku Palanku, da bi od 1984. godine organizacije delovaleRead More…