Subotica

 

sedište: Žarka Zrenjanina 19
telefon/faks: 024/553-210
e-mail: mogluvihsu@open.telekom.rs

kratak istorijat:

Osnovana 1948. godine, u početku bez prostorija i bez velikih finansijskih sredstava ali sa puno ambicija u okupljanju slušno oštećenog stanovništva.

Počeci rada bili su popis i evidencija slušno oštećenih lica, koja je bila permanentna; rad na analfabetskom opismenjavanju i kvalifikaciji, te zapošljavanju gluvih sa obezbeđivanjem beneficiranog radnog staža.

Poseban rad se obavljao sa omladinom. Osnovan je KUD Bosa Milićević koji je krajem šezdesetih godina počeo sa radom u folkrornoj sekciji, te se uspešno predstavio 1969. godine na Olimpijadi gluvih u Beogradu, a 1971. u Parizu na Kongresu Svetske federacije gluvih.

Tu su bile i sportske aktivnosti gde su se veliki uspesi ostvarivali u rvanju, rukometu, atletici, gimnastici, kuglanju i sve to preko Sportskog društva gluvih Bačka.

 

 

Dugogodišnji sekretar organizacije je bio gospodin Ivan Čović, koji je 1979.godine prvi u Srbiji dobio nagradu sa socijalni rad.

Pored ovih aktivnosti u organizaciji se obavljao rad sa slušnim aparatima, sa vođenjem tačne evidencije istih.

Oblici organizacije:

 • Kulturna sekcija: KUD „Bosa Milićević“
 • Sportske sekcije: rvanje, streljaštvo, mali fudbal, šah, pikado, stoni tenis
 • Sekcija penzionera

Aktivnosti:

 • Socijalne: briga o zapošljavanju, beneficirani radni staž, socijalni status članova, organizovanje socijalne pomoći
 • Kulturne: obuka članova narodnim igrama, klasičnim plesovima, pantomimama
 • Sportske: uvežbavanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na raznim manifestacijama lokalnog, republičkog i međunarodnog nivoa
 • Prosvetno-obrazovne: organizovanje raznih predavanja zdravstvenih i drugih, organizovanje obuke na računaru, vežbi na računaru i dr.
 • Uslužne: prevođenje i komunikacija u svim oblastima života za gluve, rad na distribuciji slušnih aparata, rezervnih delova i servisa za nagluve.

 

 

Organi organizacije:

 • Skupština MO gluvih i nagluvih
 • Izvršni odbor
 • Predsednik IO
 • Nadzorni odbor
 • Disciplinska komisija
Leskovac

sedište: Masarikov trg br. 31
telefon: 016/248-106 i 063/490-661
e-mail: organizacijagluvih.le@gmail.com

Kratak istorijat:

Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac okuplja lica sa oštećenim sluhom i govorom svih uzrasta na teritoriji Leskovca, Lebana, Bojnika, Vlasotinca, Medveđa i Crne Trave. Predstavnici Kostić Stanko, član organizacije i sekretar organizacije Olga Bulajić iz Leskovca registrovali su kod Sekretarijata unutrašnjih poslova u Leskovcu „Savez gluvih i nagluvih Leskovac“.
Prvi predsednik organizacije bio je Stanko Kostić.

Leskovac, mali fudbal za veterane, 1983. godine

Mali fudbal. Leskovac, 1983.godine

Oblici organizovanja organizacije:

Socijalno-humanitarna organizacija

Program aktivnosti:

Evidentiranje lica sa oštećenim sluhom i govorom,
razvrstavanje,
školovanje,
socijalna zaštita,
rad na teerenu,
sport i rekreacija i
zapošljavanje.
Osvojeno 1. mesto u malom fudbalu 1983., Leskovac
U Leskovcu ne postoji škola za slušno-oštećenu decu i omladinu. Deca sa teritorije koju pokriva opština Leskovac pohađaju školu za slušno-oštećenu decu i omladinu „BUBANJ“ u Nišu.

U Leskovcu postoji zaštitna radionica „UNIVERZAL“ za zapošljavanje lica sa posebnim potrebama.

Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac, koja pokriva još šest opština Jablaničkog okruga, broji preko 700 članova.

Proslava Dana gluvih 2002.godine, sekretar Nora Dimitrijević podnosi referat

Organi organizacije:

Skupština – ima 11 članova,
Upravni odbor – 7 članova,
Nadzorni odbor – 3 člana

Kruševac

sedište: ul. Brijanova br. 7
telefon: 037/425-350
e-mail: orggluvih@gmail.com

Kratak istorijat:

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih osnovana je 21.02.1955.godine sa ciljem da se rešavaju životna pitanja gluvih i nagluvih lica kao što su školovanje i zapošljavanje. Iz godine u godinu, sve veći broj je obuhvatan školovanjem, a tako je u kontinuitetu išlo i zapošljavanje.

Danas svako naše dete biva obuhvaćeno školovanjem i osposobljavanjem za rad. Zapošljavanju smo mnogo posvetili pažnju, pa je bilo godina kada nismo imali ni jedno nezaposleno lice. Danas u vremenu tranzicije imamo desetoro nezaposlenih, ali se nadamo da ćemo i taj broj smanjiti.

Oblici organizacije:

Društvena organizacija sa socijalno-humanitarnim ciljevima.

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac svojom delatnošću teritorijalno obuhvata pet opština i ima evidentirano 640 lica sa oštećenim sluhom i govorom i to:

– Kruševac (500),
– Aleksandrovac (50),
– Brus (30),
– Varvarin (35)i
– Ćićevac (25)

Okupljanje i druženje članova u klubu
Niš 2002., osvojeno drugo mesto u šahu

Pored egzistencijalnih pitanja važno mesto u našim programskim ciljevima zauzimaju: sport, kulturno-zabavne aktivnosti, druženje i zabavljanje, a sve u cilju afirmacije i zadovoljavanje duše, kao i integracije u socijalnoj sredini.

Program aktivnosti:

– prevencija,
– školovanje i zapošljavanje,
– socijalna problematika,
– kulturno-zabavne aktivnosti,
– sportske aktivnosti,
– pomoć oko nabavke pomagala i ostalo.

07.06.2003. godine, Osvojeno 4. mesto u Fudbalu, stadion „Trajal“ u Kruševcu

Organi organizacije:

Skupština,
Izvršni odbor,
Nadzorni odbor

Kraljevo

sedište: ul Dimitrija Tucovića 21
telefon: 036/334-105
e-mail: savezgluvihkv@hotmail.com

Kratak istorijat:

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kraljevo osnovana je 1951. godine. Organizacija je prošla kroz nekoliko faza razvoja. Najpre kao Gradska, Sreska, Međuopštinska, da bi danas bila Osnovna organizacija gluvih i nagluvih. Tada je ona brojala 220 članova.

Prvobitni zadatak bio je da se popišu gluva osoba po selima i gradovima u cilju osnivanja organizacija koje bi okupljale te ljude. Počeci su bili teški, nedostatak prostora, problem samog hendikepa. Kao i lice koje bi sve to vodilo. Zahvaljujući našem prvom predsedniku Ružici Kamatini krenulo se u okupljanje i rad prvih Organa uprave. Organizacija je 1981. zahvaljujući tadašnjem sekretaru Tomi Tomanicu, Opštini i Republici konačno dobila i svoje prostorije gde se i danas nalazi.

Proslava dana žena
Sportska ekipa, 11. decembar 99
Naša organizacija danas ima oko 100 članova.

Oblici organizovanja organizacije:

Organizacija je organizovana na međuopštinskom nivou, i obuhvata teritorije opština Kraljevo, Vrnjačka Banja i Raška.

Aktivnosti rada organizacije sagledane su kroz:

– socijalnu zaštitu,
– zdravstvenu zaštitu,
– zapošljavanje,
– kulturno,
– zabavne,
– sportske,
– organizaciono planiranje i
– finansijsko materijalne aktivnosti.

Druženje u klupskim prostorijama

Organi organizacije:

Skupština,
Izvršni odbor,
Nadzorni odbor,
Predsednik i
Sekretar

Zaječar

sedište: ul. Vojvode Putnika br. 7
telefon/faks: 019/423-794
e-mail: milospencic@gmail.com i mognz@verat.net

Kratak istorijat:

MOGN Zaječar je osnovana 1957. godine i ima svoj Dom u vlasništvu.

Okuplja lica iz cele Timočke krajine (tj. registrovana je kao međuopštinska organizacija i pokriva 8 opština zaječarskog i borskog okruga, a to su SO: Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Bor, Majdanpek, Negotin i Kladovo).

Svetski dan invalida
Proslava Dana gluvih sa opštinskim vlastima
Šahovsko takmičenje, predaja priznanja od strane predsednika M. Jovanovića i sekretara Radoja Kujovića

Oblici organizacije:

Društveno-socijalna humanitarna, nestranačka organizacija.

Šahovsko takmičenje

Program aktivnosti:

Obavlja aktivnosti kao jedan tim Centra za socijalni rad, tj.

otkriva lica ošećenog sluha,
upućuje na školovanje,
rehabilitaciju,
integracije u društvenu i radnu sredinu,
ostvarivanje Zakonom zagarantovanih prava slušno oštećenih lica,
kulturno-zabavni i sportski život lica oštećenog sluha,
rad po Klubovima.
8. mart

Organi organizacije:

Međuopštinski odbor
Izvršni odbor
Nadzorni odbor

Vranje

sedište: Pionirska 14a
telefon/faks: 017/422-723
e-mail: mog.vranje@gmail.com

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Vranje osnovana je 20. jula 1956. godine. Osnovni je nosilac za zadovoljenje potreba gluvih i nagluvih osoba na teritoriji opština: Vranje, Bujanovac, Trgovište, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad i Preševo.
U vreme osnivanja organizacija je brojala 67 članova, a danas broji 758. Organizacija raspolaže sopstvenim prostorijama koje se nalaze u centru grada. Prostorije obuhvataju prizemni i podrumski prostor od 150 metara kvadratnih. U prostorijama kluba se svakodnevno okupljaju naši članovi. Čitaju štampu, gledaju TV program, igraju šah… Često organizujemo maskembale, proslavljamo Dan žena, Međunarodni Dan gluvih i drugo.

Članovi MOGN Vranje su uključeni u Savez za sport i rekreaciju invalida Vranja u sledećim disciplinama: atletika, stoni tenis, pikado, šah, mali fudbal i odbojka. U organizacijama se posebna pažnja poklanja malom fudbalu. Na republičkim takmičenjima naša ekipa je osvajala treće mesto 1978. 1980. i 1984. Na susretu zbratimljenih gradova Srbije i Makedonije 1984. ista ekipa je osvojila prvo mesto. Uspeh je ponovljen na takmičenju povodom Međunarodnog dana gluvih 1991. godine u Nišu.

Naši članovi postižu dobre rezultate i u šahu. Takmiče se i u gradskom prvenstvu šahista Vranja i njihovi rezultati se nalaze u gornjem delu tabele. Na republičkom takmičenju OGN u šahu 1984. naša ekipa je osvojila drugo mesto.

Predsednik Skupštine MOGN Vranje je već šest godina Živko Petković, radnik „Novogradnje“ i stalni davalac krvi. Predsednik izvršnog saveta je Dragan Sotirović, radnik „Simpa“.

U organizaciji je od osnivanja radilo šest sekretara. Najveći doprinos je dala Kruna Antanasijević, koja se na mestu sekretara zadržala 30 godina.

Velika Plana

sedište: Bulevar Despota Stefana br. 46
telefon: 026/516-874
e-mail: marjanovic.zivorad@yahoo.com

Kratak istorijat:

Organizacija postoji oko 20 godina i zadovoljava Statutom i Zakonskim odredbama potrebe lica oštećenog sluha, sa manjim ili većim uspehom.

Naši članovi su najviše angažovani u sportskim aktivnostima, a manje u ostalim zbog sopstvenih interesa.

Učešće na Republičkom sportskom takmičenju
Šahovsko takmičenje

Oblici organizacije:

Naša organizacija je registrovana kao socio-humanitarna organizacija, organizacija udruženja građana sa statutarnim odredbama.

Program aktivnosti:

Aktivnosti naše organizacije su vezane za ostvarivanje prava invalidnih – gluvih i nagluvih lica, kao i sprovođenje plana rada za svaku godinu, gde se članovi opredeljuju za prioritete, za koje smatraju da ih treba forsirati u tekućoj godini.

III mesto u malom fudbalu na Republičkom takmičenju 1995. u Kraljevu
sekretar organizacije Živorad Marjanović
Članovi najviše vole da se angažuju u sportu i na maskembalima širom srbije zbog međusobnog druženja.

Organi organizacije:

Skupština
Izvršni odbor (od 11 članova)

Valjevo

sedište: ul. Čika Ljubina bb
telefon/faks: 014/231-812
e-mail: : savez.gluvih.valjevo@gmail.com

Kratak istorijat:

Na osnivačkoj skupštini za predsednika je izabran Živojin Milićević, a za sekretara Ruža Milošević. Organizacija je prvobitno radila kao Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih za opštine Ub, Mionica, Ljig, Lajkovac, Osečina i Valjevo.

Od 1999. godine organizacija posluje kao Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Valjevo.

Domaćin republičkog takmičenja u streljaštvu
Proslava pravoslavne Nove godine
Organizacija je tokom svog poslovanja prolazila kroz težak period. Za finansijska sredstva smo uvek morali da se borimo ali smo uvek uspevali da svojim članovima omogućimo učešće na svim sportskim i kulturnim dešavanjima koji su organizovani. Organizacija nema svoju zgradu, već nam je opština dala na korišćenje deo zgrade u kojoj je nekada bila smeštena autobuska stanica.

Oblici organizacije:

Organizacija posluje kao socijalno-humanitarna i nestranačka organizacija na području opštine Valjevo.

Program aktivnosti:

Rad organizacije se odvija na evidentiranju i učlanjivanju lica oštećenog sluha radi pružanja pomoći na polju:

socijalne zaštite
školovanja
profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja
kulturno-zabavnih i
sportsko-rekreativnih aktivnosti
Briga za starije članove

Organi organizacije:

Skupština
Izvršni odbor