Bajina Bašta

sedište: ul 12. septembar br. 2.
telefon: 031/863-710
e-mail: savez.gn.bajinabasta@gmail.com

Kratak istorijat:

Osnovana 02.04.1992. godine, broji 35 lica oštećenog sluha, poseduje prostorije koje je dobila od SO Bajina Bašta.

Oblici organizacije:

Ima status socijalno-humanitarne organizacije, i kao takva u tim oblicima i deluje.

Program aktivnosti:

Sve svoje aktivnosti sprovodi po potrebama svoga članstva, održava sednice, rešava svoje životne probleme i potrebe svoga članstva, organizuje sva sportska takmičenja po programu Saveza gluvih i nagluvih Srbije.

Organi organizacije:

Skupština
Upravni odbor
Nadzorni odbor

0 Comments