Bela Crkva
 • sedište: Vojske Jugoslavije 49/a
  telefon/faks: 013/852-084
  e-mail: lazasgnbc2017nm@mts.rs

  Organizacija gluvih i nagluvih u Beloj Crkvi osnovana je na zahtev mnogobrojnih članova a među njima prvi su bili: Stojanov Jovica, Šepecan Laza, Bolić Goran, Filander Jelica, Todorović Leposava, Stojanov Mirjana, Veselinov Slaviša, Lukinski Valentina, Stefanović Slobodan, Trbanos Nataša, Vlajkovac Radmila, Joković Živorad, Vlajkovac Radojica, Cvetković Radmila, Zuha Ernest, Pronić Vesna, Mirjanić Zoran, Zuha Jozefina, Kerčulj Slavko, Paunović Nasta, Mandžulj Živa, Joković Višnja, Lehocki Josip, Avramović Mirjana, Lehocki Matija, Milošev Anđelija, Branisavljević Živa, Goća Marica, Lukinskl Konstantin i Simović Bogdan.

  Osnivački Odbor zakazao je Osnivačku Skupštinu za 24.05.2000 godine za 11 časova u Hotelu „Turist“ u Beloj Crkvi.

  Skupštini su prisustvovali osnivači, gosti-sponzori, predstavnici Saveza gluvih i nagluvih Vojvodine predsednik Mirko Knežević i sekretar Jovica Despotov i predstavnik Centra za socijalni rad direktor Milica Romić.

   

  Na početku rada osnivačke skupštine izabrano je radno predsedništvo od 3 člana koje je sastavilo dnevni red:

  1. 1. Izbor predsednika osnivačke skupštine
  2. 2. Izbor 7 članova Izvršnog Odbora
  3. 3. Izbor 3 člana Nadzornog Odbora
  4. 4. lzbor predsednika Organizacije a na predlog Izvršnog Odbora
  5. 5. Izbor sekretara na predlog Izvršnog Odbora
  6. 6. Usvajanje Statuta i naziva Organlzacije i privremenog sedišta Organizacije
  7. 7. Razno

   

  Za predsednika Organizacije gluvih i nagluvih izabran je Bolić Goran, a za sekretara Šepecan Laza.

  Naša Organizacija ima 124 članova raznih nacionalnosti.

  Organizacija gluvih i nagluvih u Beloj Crkvi zvanično je registrovana 02.10. 2000 godine.

  Svojim članovima pružamo razne vrste stručne, pravne i druge pomoći. Obezbedili smo i humanitarnu pomoć u hrani za nase ugrožene članove koja je ukinuta tokom ove godine 2004.

  Prema našim mogućnostima učestvovali smo na raznim takmičenjima, okupljali smo se, proslavljali 8 mart, obeležavali smo Međunarodni dan gluvih i dan naše Organizacije.

  Osvojili smo:

   

  • 1 zlatnu medalju za kuvanje riblje čorbe,
  • 3. mesto u Recitaciji na festivalu u Trsteniku,
  • 3. mesto na Republičkom prvenstvu u šahu u pojedinačnoj konkurenciji u Požarevcu 2002 godine, a
  • 2003 godine 5 mesto na pokrajinskom pojedinačnom prvenstvu u šahu.
  • 2004. godine povodom praznika rada u Beloj Crkvi organizovan je turnir invalida i Šepecan Laza, sekretar Organizacije gluvih i nagluvih osvojio je 2. mesto i dobio diplomu i novčanu nagradu.

  Učestvovali smo i na takmičenjima iz Pantomime, Pikada i ribolova i osvojili razne zahvalnice i priznanja.

  Radimo svakodnevno sa članstvom, a glavni Cilj je da zaštitimo naše članstvo koje ne može sebe da zaštiti.

  Planiramo da u periodu 2005-2008. godina otvorimo mini preduzeće za osposobljavanje za rad i zapošljavanje invalidnih lica oštećenih sluhom, jer i invalidna lica imaju pravo na rad i egzistenciju.
  Za realizaciju ovako velikog projekta potrebna su velika sredstva i očekujemo pomoć od države i njenih institucija.

0 Comments