Gradska organizacija gluvih Beograda

sedište: Svetog Save 16-18
telefon/faks: 011/3087-242 i 011/2437-338
e-mail: gog.beograd@gmail.com

Kratak istorijat

Gradska organizacija gluvih Beograda je osnovana 7. februara 1926. godine pod nazivom Udruženje gluvonemih za Beograd i okolinu.

Deluje preko opštinskih i međuopštanskih sekcija na nivou grada Beograda kao jedinstvene organizacije.

Oblici organizovanja organizacije:

Lica oštećenog sluha Beograda su organizovana u Gradsku organizaciju gluvih Beograda koju čine:

opštinske sekcije:

Stari Grad,
Vračar,
Savski Venac,
Novi Beograd,
Palilula,
Zemun i
međuopštinske sekcije:

Zvezdara, i Grocka;
Voždovac;
Mladenovac i Sopot;
Rakovica i Barajevo;
Čukarica,
Lazarevac i Obrenovac

U velikom slavlju i dobrom rasploženju dočekali smo novi milenijum. A torte je još ostalo.
Oko 4000 slušno oštećenih lica živi u Bogradu,
a 1115 su članovi organizacije.

Pri organizaciji su formirane:

sekcija žena,
sekcija penzionera i
omladinska sekcija,
koje u okviru programa rada GOGB realizuju svoje aktivnosti.

Program aktivnosti organizacije:

socijalne aktivnosti: evidencija članova; obezbeđuje raznovrsnu stručnu i socijalnu pomoć članstvu koje je u stanju zdravstvene i socijalne potrebe; obezbeđuje pomoć gluvim i nagluvim licima u rešavanju njihovih životnih ptoblema; ukazuje na potrebe za benificijama gluvih kao kompenzaciju gubitka sluha.
Na primer: pravo na slanje 300 SMS poruka preko “Mobtel”-ove mobilne mreže, beneficije na infostan od 50%, besplatnu boravišnu taksu, pruža pomoć u obezbeđenju nabavke tehničkih pomagala (slušni aparati i drugo).

informisanje: Upoznaje širu javnost sa problemima i potrebama slušno oštećenih lica, putem sredstava javnog informisanja i publikacija raznovrsnih žanrova!

Nastoji da masovna sredstva javnog informisanja naročito TV kroz specijalne programe približi slušno oštećenim licima,investira u tehnološka sredstva (kompjuteri, mobilni telefoni,i drugu video tehničku opremu radi uspešne komunikacije gluvih, pruža članstvu adekvatne informacije preko časopisa SGNS “Naš svet” i drugih časopisa koje izdaju organizacije gluvih. Obezbeđuje gluvim licima prevođenje u različitim životnim situacijama radi njihove pravilne komunikacije. Ukazuje na potrebe gluvih za uspešnim i kvalitetnim obrazovanjem. Radi na stvaranju uslova da gluvi Beograda pohađaju osnovno, srednje i više obrazovanje, pogotovo ako su talentovani. Organizacija pruža pomoć da se isti što pre i zaposle. A neki po potrebi i prekvalifikuju.

Krsna slava “Sveti Toma”
Društveni život gluvih se odvija u Klubu gluvih u ul. Svetog Save 16-18 na Slaviji, gde se održavaju razne kulturno zabavne, sportske i svečane manifestacije kao i druženje članova svakog radnog dana osim subote i nedelje od 18,00 do 23,00 časova.
Organizacija slavi krsnu slavu “Sveti Toma” koja je ustanovljena Satutom 1939. godine, a od 1997. godine se redovno obeležava.
Organizacija svake godine, od 2002. godine, ucilju propagiranja zdravog života i rekreacije održava tradicoonalnu trku gluvih na Adi.
Organizacija vodi brigu o najmlađim članovima pružajući pomoć u obezbeđenju novogodišnjih i uskršnjih paketića, pomagala – slušnih aprata i delova za slušpne aparate i sl.
Rekreativno sportske i kulturno umetničke aktivnosti realizuje preko Gradske organizacije za fizičku kulturu i rekreaciju gluvih Beograda i Kulturno umetničkog društva gluvih “Radivoj Popović” Beograda.
Organizacija se finansira: iz budžeta (Stručna služba i deo materijalnih troškova), iz Lutrije preko Saveza gluvih i nagluvih Srbije, putem projekata i vlastitih sredstava
Obuka za rad na računarima
Organizacija je pored redovnih aktivnosti realizuje projekte u cilju pomoći osobama oštećena sluha i to:

Štampanje brošura o gluvima i za gluve,
Obuka slušno oštećene omladine za rad na kompjuteru (nabavka kompjutera),
Titlovanje domaćih filmova.
Organi organizacije:

Skupština organizacije je najviši organ i broji 30 članova, 29 predstavnika i sekretar koji je zaposleno lice.
Izvršni odbor organizacije sačinjava 11 članova (predsednik, potpredsednik i sekretar i osam članova koji su predstavnici sekcija).
Rukovodstvo GOGB
Stručna služba organizacije obavlja stručne, administrativno blagajničke i pomoćne poslove. Sekretar organizacije je ujedno i rukovodilac Stručne
službe.
Predsednik je gospodin Zoran Žižić punih 17 godina.
Potpredsednik je Mile Crevar, ujedno i generalni sekretar Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore).
Sekretar organizacije je Danica Jaslar, prof. pedagogije i psihologije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *