Beograd

Gradska organizacija gluvih Beograda

sedište: Svetog Save 16-18
telefon/faks: 011/3087-242 i 011/2437-338
e-mail: gog.beograd@gmail.com

Kratak istorijat

Gradska organizacija gluvih Beograda je osnovana 7. februara 1926. godine pod nazivom Udruženje gluvonemih za Beograd i okolinu.

Gradska organizacija gluvih Beograda (GOGB) je samostalno, dobrovoljno, nevladino, nestranačko, neprofitno, socijalno-humanitarno udruženje građana, koje od svog osnivanja 1926. godine okuplja, zastupa i štiti prava i interese gluvih i nagluvih osoba koje žive na teritoriji grada Beograda.  U cilju unapređenja položaja gluvih i nagluvih osoba i njihove uključenosti u sve sfere društvenog života, GOGB sprovodi redovne i projektne aktivnosti usmerene ka različitim ciljnim grupama, i to ka:

 • Članovima organizacije i njihovim porodicama, kojima su na raspolaganju različiti servisi podrške i mogućnosti za organizovanje u sekcije;
 • Donosiocima odluka, sa kojima GOGB sarađuje na usvajanju i primeni savremenih inkuzivnih politika u cilju ostvarivanja ravnopravnog položaja gluvih i nagluvih osoba u odnosu na čujuću zajednicu;
 • Javnim institucijama pred kojima članovi organizacije ostvaruju određena prava;
 • Čujućoj zajednici, kojima GOGB pruža priliku da se upoznaju sa zajednicom Gluvih, nauče srpski znakovni jezik ili angažuju tumača za srpski znakovni jezik.

Sedište organizacije je u Beogradu, u ulici Svetog Save 16-18.

Rad GOGB-a uređen je Statutom organizacije. Organizaciju zastupa predsednik a predstavlja Izvršni odbor.

Članstvo u Gradskoj organizaciji gluvih Beograda je dobrovoljno. U Beogradu živi više od 4000 gluvih i nagluvih osoba, od kojih je više od 1800 članova GOGB-a..Gluve i nagluve osobe sa teritorije grada Beograda organizovane su po teritorijalnom principu, u opštinske i međuopštinske sekcije. To su:

Opštinske sekcije podružnice :

 • Stari grad
 • Vračar
 • Savski venac
 • Novi Beograd
 • Palilula
 •  

Međuopštinske sekcije podružnice:

 • Zvezdara i Grodska
 • Voždovac,Mladenovac i Sopot
 • Rakovica i Barajevo
 • Zemun i Surčin
 • Čukarica, Lazarevac i Obrenovac

Pri organizaciji su formirane:

 • Klub žena,
 • Klub penzionera,
 • Omladinska sekcija,
 • Turističko – rekreativna sekcija,

koje u okviru programa rada GOGB realizuju svoje aktivnosti.

Vizija i misija:

Naša vizija je društvo ravnopravnih građana, čujućih i gluvih, kao i prepoznavanje znakovnog jezika kao maternjeg jezika gluvih osoba i njegova upotreba ravnopravno sa drugim jezicima.

Naša misija je zastupanje interesa i borba za prava gluvih građana u pogledu njihovog uključivanja u društvene tokove, na osnovama ravnopravnosti, pristupačnosti, slobode izbora, udruživanja, informisanja i izražavanja.

Klub Gluvih nalazi se u sedištu organizacije, Svetog Save 16-18,  u neposrednoj blizini Trga Slavija. U klubu se održavaju kursevi i predavanja za članove organizacije. U klubu se nalaze i videoteka i kompjuterski centar.

Osim svoje edukativne svrhe, klub Gluvih predstavlja mesto okupljanja i društvenog života članova GOGB-a. U klubu se organizuju kulturne, zabavne, sportske i svečane manifestacije i obeležavaju se jubileji i godišnjice. Neke od njih su: Međunarodni dan znakovnog jezika,  Međunarodna nedelja Gluvih, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, Međunarodni dan ljudskih prava, Dan organizacije, Krsna Slava organizacije – Sveti Toma, 8 mart –Dan žena itd.

Klub je mesto čestih okupljanja i poseta gluvih iz zemlje i inostranstva.

Krsna slava „Sveti Toma“
Organizacija slavi krsnu slavu „Sveti Toma“ koja je ustanovljena Satutom 1939. godine, a od 1997. godine se redovno obeležava.
Organizacija svake godine, od 2002. godine, u cilju propagiranja zdravog života i rekreacije održava tradicionalnu trku gluvih na Adi.
Organizacija vodi brigu o najmlađim članovima pružajući pomoć u obezbeđenju novogodišnjih i uskršnjih paketića i sl.

Rekreativno sportske i kulturno umetničke aktivnosti realizuje preko Sportsko društvo gluvih Beograda „Olimpija“ i Kulturno umetničkog društva gluvih „Radivoj Popović“ Beograda.

Organizacija se finansira: iz budžeta (Stručna služba i aktivnosti), od Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda, kao i putem projekata i vlastitih sredstava.

Organizacija je pored redovnih aktivnosti realizuje projekte u cilju pomoći gluvim i nagluvim osobama i to:

Štampanje brošura o gluvima i za gluve,
Obuka gluvi omladine za rad na kompjuteru (nabavka kompjutera),
titlovanje domaćih filmova.

Organi organizacije:

Skupština organizacije je najviši organ i broji 18 članova, 17 predstavnika i sekretar koji je zaposleno lice.
Izvršni odbor organizacije sačinjava 7 članova (predsednik, potpredsednik i sekretar i četiri članova izvršnih odbora).
Rukovodstvo GOGB
Stručna služba organizacije obavlja stručne, administrativno blagajničke i pomoćne poslove. Sekretar organizacije je ujedno i rukovodilac Stručne
službe.
Predsednik je gospođa Slađana Gordić.
Potpredsednik je Mihailo Gordić, ujedno i izvršni odbor Saveza gluvih i nagluvih Srbije.
Sekretar organizacije je Danica Jaslar, prof. pedagogije i psihologije.

 

0 Comments