11Feb/17

Subotica

  sedište: Žarka Zrenjanina 19 telefon/faks: 024/553-210 e-mail: mogluvihsu@open.telekom.rs kratak istorijat: Osnovana 1948. godine, u početku bez prostorija i bez velikih finansijskih sredstava ali sa puno ambicija u okupljanju slušno oštećenog stanovništva.Read More…

30Nov/16

Leskovac

sedište: Masarikov trg br. 31 telefon: 016/248-106 i 063/490-661 e-mail: organizacijagluvih.le@gmail.com Kratak istorijat: Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac okuplja lica sa oštećenim sluhom i govorom svih uzrasta na teritoriji Leskovca, Lebana,Read More…

30Nov/16

Kruševac

sedište: ul. Brijanova br. 7 telefon: 037/425-350 e-mail: orggluvih@gmail.com Kratak istorijat: Osnovna organizacija gluvih i nagluvih osnovana je 21.02.1955.godine sa ciljem da se rešavaju životna pitanja gluvih i nagluvih lica kao štoRead More…

30Nov/16

Kraljevo

sedište: ul Dimitrija Tucovića 21 telefon: 036/334-105 e-mail: savezgluvihkv@hotmail.com Kratak istorijat: Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kraljevo osnovana je 1951. godine. Organizacija je prošla kroz nekoliko faza razvoja. Najpre kao Gradska, Sreska,Read More…

30Nov/16

Zaječar

sedište: ul. Vojvode Putnika br. 7 telefon/faks: 019/423-794 e-mail: milospencic@gmail.com i mognz@verat.net Kratak istorijat: MOGN Zaječar je osnovana 1957. godine i ima svoj Dom u vlasništvu. Okuplja lica iz cele Timočke krajineRead More…

30Nov/16

Vranje

sedište: Pionirska 14a telefon/faks: 017/422-723 e-mail: mog.vranje@gmail.com Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Vranje osnovana je 20. jula 1956. godine. Osnovni je nosilac za zadovoljenje potreba gluvih i nagluvih osoba na teritoriji opština:Read More…

30Nov/16

Velika Plana

sedište: Bulevar Despota Stefana br. 46 telefon: 026/516-874 e-mail: marjanovic.zivorad@yahoo.com Kratak istorijat: Organizacija postoji oko 20 godina i zadovoljava Statutom i Zakonskim odredbama potrebe lica oštećenog sluha, sa manjim ili većim uspehom.Read More…

30Nov/16

Valjevo

sedište: ul. Čika Ljubina bb telefon/faks: 014/231-812 e-mail: : savez.gluvih.valjevo@gmail.com Kratak istorijat: Na osnivačkoj skupštini za predsednika je izabran Živojin Milićević, a za sekretara Ruža Milošević. Organizacija je prvobitno radila kao MeđuopštinskaRead More…