Jagodina

sedište: Živorada Kostića s 7/36
telefon/faks: 035/221-878 i 064/0609-244
e-mail: mosgnj@gmail.com

kratak istorijat:

Međuopštinska organizacija Saveza gluvih Jagodina, osnovana je 1955.godine za potrebe zaštite lica sa oštećenim sluhom. Svojom delatnošću obuhvata pet opština: Jagodina, Despotovac, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija.
Ima evidentirano 300 gluvi i nagluvi osobe.

Oblici organizacije:

Od svog osnivanja Međuopštnska organizacija Saveza gluvih i nagluvih Jagodina je društvena, socijalno-humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija, sa socijalno-humanitarnim ciljevima.

Aktivnosti:

Aktivnosti kojima se bavi naša organizacija su sledeće:

Takmičenja u recitovanju
Edukacija mlađih članova
otkrivanje lica oštećenog sluha radi školovanja, profesionalne rehabilitacije i integracije u društvenu sredinu,
praćenje materijalnog i društvenog položaja gluvih i nagluvih osoba,
pružanje pomoći u zapošljavanju,
pokretanje inicijative kod nadležnih institucija radi rešavanja materijalnih, socijalnih i zdravstvenih problema kao i aktivnosti oko nabavke slušnih pomagala.
Naš program kulturno-zabavnih aktivnosti sadrži:

organizovanje izleta
organizovanje prigodnih manifestacija povodom Međunarodnog dana gluvih, 8.marta, Nove godine, a sve to u cilju poboljšanja kvaliteta života gluvih i nagluvih osoba.

Program sportskih aktivnosti sadrži:

organzovanje raznih takmičenja,
učestvovanje na opštinskim i republičkim prvenstvima gluvih i nagluvih Srbije, u šahu, malom fudbalu, kuglanju, streljaštvu, košarci, stonom tenisu i sportskom ribolovu.
Postoje i aktivnosti na informisanju šire javnosti o životu i radu, kao i o problemima gluvih i nagluvih osoba.

Sa svečanosti povodom 8. marta

Organi organizacije:

Skupština MOSGNJ,
Izvršni odbor MOSGNJ,
Nadzorni odbor MOSGNJ

0 Comments