Kikinda

sedište: Trg Srpskih dobrovoljaca br. 10
telefon/faks: 0230/425-211
e-mail: jelenasgn@yahoo.com

Varna, 14.06.1979.

kratak istorijat:

Organizacija gluvih i nagluvih Kikinda je osnovana 1951. godine. Mada je okupljanje započeto još 1948. godine u privatnom stanu kasnijeg dugogodišnjeg predsednika Siraki Ištvana.

Osnivači organizacije su bili: Siraki Ištvan, Tomin Pavle, Pučača Dušan, Kočiš Atila,
Siraki Jozefina, Jerinkić Rade i Nikolić Vera.

Aktivnosti članova MO SGN na pokrajinskom nivou
Oblici organizovanja organizacije:

– sekcija za sport i rekreaciju,
– sekcija žena i
– recitatorska sekcija.

Sportska ekipa
Republičko prvenstvo u šahu, pojedinačno, Kikinda 1997.

Aktivnosti:

– socijalno-zdravstvena delatnost,
– zapošljavanje i edukacija,
– kulturno-prosvetni rad,
– sport i rekreacija i
– redovna delatnost.
Organi organizacije:

Skupština

Izvršni odbor
Nadzorni odbor

0 Comments