sedište: Cara Dušana br. 10
telefon/faks: 064/434-45-45 i 063/8461-771
e-mail: mosgnkmitrovica@yahoo.com

Kratak istorijat

Osnovana je 1. juna 1955. godine.

Glavni incijator osnivanja ovog Saveza bio je Josip Čolakić, tadašnji predsednik Pododbora Saveza gluvih za Kosovo i Metohiju.
Na prvoj Osnivackoj Skupštini za predsednika izabran je Stanko Dragović, a za sekretara Samija Rustemi.

1957. formiran FK “Bratstvo”, I ekipa i veterani
Klupske prostorije
U početku je osnovana kao osnovna organizacija, a kasnije došlo do promena, pa je stvorena Medguopštinska organizacija Saveza gluvih i nagluvih za opštine: Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Vučitrn i Srbica koja obuhvata Kosovskomitrovački okrug.

U tadašnje vreme Pododbor Saveza gluvih Kosova i Metohige potpomognut od Saveznog odbora gluvih Jugoslavige i Republičkog odbora Saveza gluvih Srbije i Sekretarijata za socijalnu zaštitu AKMO organizacija je kupila odgovarajuću zgradu sa 180 metara kvadratnih za rad, aktivnosti i okupljanja članova.

Obeležavanje Dana žena
Obeležavanje Međunarodnog Dana gluvih
Na žalost.moramo istaći da pre NATO agresije na Jugoslaviju, sedište organizacije se nalazilo u južnom delu grada, a od 5. jula 1999. godine, proterani smo od strane šiptarsko-albanskih separatista.

Većina gluvih i nagluvih lica srpske, crnogorske i drugih nacionalnosti južnog dela grada, rešilo je da ostane u severnom delu grada. Sadasnju prostoriju sa 36 metara kvadratnih zajednicki koriste M.O. Savez gluvih i nagluvih i M.O. Savez slepih, od maja 2000. godine. Ove prostorije ne odgovara za rad i aktivnosti članstva, ali se mora izdržati dok se ne obezbede bolji uslovi.

Pantomima “Operacija” na XXV festivalu KUD gluvih i nagluvih Srbije
Aktivni sekretar, ribolovac, Svetomir Radisavljević
Rad organizacije se odvija prema usvojenim godišnjem planu i programu na:

organizacionom,
socijalno-zdrastvenom,
kulturno-prosvetnom i
sportsko-rekreativnom planu
u skladu sa Programom Saveza gluvih i nagluvih Srbije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *