Kragujevac

sedište: ul Jovana Petrovića Kovača 1
telefon/faks: 034/313-461
e-mail: savezgluvihkg@open.telekom.rs

MOSGN Kragujevac postoji od 1948.godine i stara se o 600 gluvim i nagluvim osobama na Šumadijskom području.

Organizacija radi na poboljšanju kvaliteta života svojih članova, na preventivi oštećenja sluha, školovanju, rehabilitaciji, zapošljavanju, pružanju prevodilačkih usluga, stvaranju pristupačne sredine putem inkluzije, informisanju putem štampe, člancima o aktivnostima organizacije, prevođenjem na znakovnom jeziku vesti na lokalnoj TV.

Proslava Uskrsa u Savezu
KUD gluvih Kragujevac

Bavi se i gerontološkim radom i radom sa omladinom.

Radi na informisanju članova, izdaje brošure tipa „Preventiva oštećenog sluha, odnosi roditelja i dece“.

Organizuje manifestacije: Međunarodni dan gluvih, dan osobe sa invaliditetom, Novogodišnje, Uskršnje i slično.

Izvršni odbor MOSGN Kragujevac broji 11 članova.

U sastavu MOSGN je i Sportsko društvo gluvih Kragujevac, osnovano 1951. godine i aktivno je u 7 disciplina: mali i veliki fudbal, šah, ribolov, stoni tenis, rukomet i košarka. Vrhunski rezultati su u fudbalu.

Sportsko društvo gluvih Kragujevac
Modna revija u Savezu povodom Dana gluvih

Kulturno umetničko društvo „Jakov Petrović Bjedov“ postoji od osnivanja organizacije i ima oblasti: folklora, ritmičkih igara, pantomime, recitacije i recitala i manekenstvo.

0 Comments