Kraljevo

sedište: ul Dimitrija Tucovića 21
telefon: 036/334-105
e-mail: savezgluvihkv@hotmail.com

Kratak istorijat:

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kraljevo osnovana je 1951. godine. Organizacija je prošla kroz nekoliko faza razvoja. Najpre kao Gradska, Sreska, Međuopštinska, da bi danas bila Osnovna organizacija gluvih i nagluvih. Tada je ona brojala 220 članova.

Prvobitni zadatak bio je da se popišu gluva osoba po selima i gradovima u cilju osnivanja organizacija koje bi okupljale te ljude. Počeci su bili teški, nedostatak prostora, problem samog hendikepa. Kao i lice koje bi sve to vodilo. Zahvaljujući našem prvom predsedniku Ružici Kamatini krenulo se u okupljanje i rad prvih Organa uprave. Organizacija je 1981. zahvaljujući tadašnjem sekretaru Tomi Tomanicu, Opštini i Republici konačno dobila i svoje prostorije gde se i danas nalazi.

Proslava dana žena
Sportska ekipa, 11. decembar 99
Naša organizacija danas ima oko 100 članova.

Oblici organizovanja organizacije:

Organizacija je organizovana na međuopštinskom nivou, i obuhvata teritorije opština Kraljevo, Vrnjačka Banja i Raška.

Aktivnosti rada organizacije sagledane su kroz:

– socijalnu zaštitu,
– zdravstvenu zaštitu,
– zapošljavanje,
– kulturno,
– zabavne,
– sportske,
– organizaciono planiranje i
– finansijsko materijalne aktivnosti.

Druženje u klupskim prostorijama

Organi organizacije:

Skupština,
Izvršni odbor,
Nadzorni odbor,
Predsednik i
Sekretar

0 Comments