Kruševac

sedište: ul. Brijanova br. 7
telefon: 037/425-350
e-mail: orggluvih@gmail.com

Kratak istorijat:

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih osnovana je 21.02.1955.godine sa ciljem da se rešavaju životna pitanja gluvih i nagluvih lica kao što su školovanje i zapošljavanje. Iz godine u godinu, sve veći broj je obuhvatan školovanjem, a tako je u kontinuitetu išlo i zapošljavanje.

Danas svako naše dete biva obuhvaćeno školovanjem i osposobljavanjem za rad. Zapošljavanju smo mnogo posvetili pažnju, pa je bilo godina kada nismo imali ni jedno nezaposleno lice. Danas u vremenu tranzicije imamo desetoro nezaposlenih, ali se nadamo da ćemo i taj broj smanjiti.

Oblici organizacije:

Društvena organizacija sa socijalno-humanitarnim ciljevima.

Osnovna organizacija gluvih i nagluvih Kruševac svojom delatnošću teritorijalno obuhvata pet opština i ima evidentirano 640 lica sa oštećenim sluhom i govorom i to:

– Kruševac (500),
– Aleksandrovac (50),
– Brus (30),
– Varvarin (35)i
– Ćićevac (25)

Okupljanje i druženje članova u klubu
Niš 2002., osvojeno drugo mesto u šahu

Pored egzistencijalnih pitanja važno mesto u našim programskim ciljevima zauzimaju: sport, kulturno-zabavne aktivnosti, druženje i zabavljanje, a sve u cilju afirmacije i zadovoljavanje duše, kao i integracije u socijalnoj sredini.

Program aktivnosti:

– prevencija,
– školovanje i zapošljavanje,
– socijalna problematika,
– kulturno-zabavne aktivnosti,
– sportske aktivnosti,
– pomoć oko nabavke pomagala i ostalo.

07.06.2003. godine, Osvojeno 4. mesto u Fudbalu, stadion „Trajal“ u Kruševcu

Organi organizacije:

Skupština,
Izvršni odbor,
Nadzorni odbor

0 Comments