LEPE VESTI IZ ŽENEVE: Komitet za prava osoba sa invaliditetom pohvalio Srbiju

Delegaciju Srbije je predvodila Suzana Paunović
Dvodnevni dijalog između delegacije Srbije i Komiteta za prava osoba sa invaliditetom (OSI) u vezi sa primenom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Srbiji, uspešno je završen danas u Ženevi
Komitet je posebno istakao da je usvajanjem Zakona o upotrebi znakovnog jezika i Zakona o kretanju slepih osoba uz pomoć psa vodiča Srbija napravila važan korak u cilju prevencije diskriminacije i stvaranju mogućnosti za lakše ostvarivanje prava i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u zajednici
Tom prilikom, delegacija Srbije predstavila je mere koje su preduzete na usaglašavanju zakona i politika sa odredbama Konvencije, kako se oni sprovode u praksi, dat je pregled ostvarenih rezultata u pogledu unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, kao i prikaz uočenih problema i nedostatka u pristupu sprovođenja preuzetih obaveza.
Dijalogu su prisustvovali i predstavnici Zaštitnika građana i Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Šefica delegacije Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava istakla je da je u Srbiji uspostavljen zakonodavni, strateški i institucionalni okvir za zaštitu prava osoba sa invaliditetom. Ona je napomenula da je za Vladu Srbije posebno značajna saradnja koja je ostvarena sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom, nezavisnim državnim organima i lokalnim samoupravama u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetomPaunović je kazala i da Srbija, svesna postojećih izazova, ostaje dosledna u naporima da ispuni međunarodne obaveze i standarde, naročito u sferi unapređenja ljudskih prava i sloboda osoba sa invaliditetom. Komitetu je skrenula pažnju na to i da Inicijalni izveštaj ne sadrži detaljne informacije o primeni Konvencije na Kosovu i Metohiji, uz obrazloženje da pored činjenice da je Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, kao zemlja ugovornica, Srbija nije u mogućnosti da prati primenu Konvencije za prava osoba sa invaliditetom na Kosovu. S tim u vezi, Paunovićeva je pozvala Komitet da zatraži da UNMIK dostavi dodatne informacije o primeni Konvencije na Kosovu i Metohiji i na taj način kompletira Izveštaj Srbije kao države ugovornice.
(Telegraf.rs)

0 Comments