Leskovac

sedište: Masarikov trg br. 31
telefon: 016/248-106 i 063/490-661
e-mail: organizacijagluvih.le@gmail.com

Kratak istorijat:

Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac okuplja lica sa oštećenim sluhom i govorom svih uzrasta na teritoriji Leskovca, Lebana, Bojnika, Vlasotinca, Medveđa i Crne Trave. Predstavnici Kostić Stanko, član organizacije i sekretar organizacije Olga Bulajić iz Leskovca registrovali su kod Sekretarijata unutrašnjih poslova u Leskovcu „Savez gluvih i nagluvih Leskovac“.
Prvi predsednik organizacije bio je Stanko Kostić.

Leskovac, mali fudbal za veterane, 1983. godine

Mali fudbal. Leskovac, 1983.godine

Oblici organizovanja organizacije:

Socijalno-humanitarna organizacija

Program aktivnosti:

Evidentiranje lica sa oštećenim sluhom i govorom,
razvrstavanje,
školovanje,
socijalna zaštita,
rad na teerenu,
sport i rekreacija i
zapošljavanje.
Osvojeno 1. mesto u malom fudbalu 1983., Leskovac
U Leskovcu ne postoji škola za slušno-oštećenu decu i omladinu. Deca sa teritorije koju pokriva opština Leskovac pohađaju školu za slušno-oštećenu decu i omladinu „BUBANJ“ u Nišu.

U Leskovcu postoji zaštitna radionica „UNIVERZAL“ za zapošljavanje lica sa posebnim potrebama.

Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Leskovac, koja pokriva još šest opština Jablaničkog okruga, broji preko 700 članova.

Proslava Dana gluvih 2002.godine, sekretar Nora Dimitrijević podnosi referat

Organi organizacije:

Skupština – ima 11 članova,
Upravni odbor – 7 članova,
Nadzorni odbor – 3 člana

0 Comments