Loznica

sedište: ul. Miloša Pocerca 58, Sportski centar „Lagator“
telefon: 015/889-412 i 015/889-057 i 063/688-595
e-mail: ljiljana.centar@gmail.com

Ova organizacija je osnovana 15.01.1965.godine, mada je popis gluvih i nagluvih osoba izvršen još 1964.godine.

Kao i kod većine drugih organizacija toga vremena, za sekretara je postavljen socijalni radnik koji je bio i član komisije za kategorizaciju dece ometene u razvoju.

Pobednička ekipa u malom fudbalu, u Tuzli juna 2003.
Učesnici turnira u malom fudbalu sa navijačima, 2003.

Deca i omladina su uključivana u specijalne škole, a kasnije upućivana na profesoinalnu rehabilitaciju. Nakon toga, bi svi bili zapošljavani i živeli bi od svoga rada. Siromašni su ostvarivali stalnu socijalnu pomoć.

Formirane su sekcije iz nekih sportskih disciplina iz kojih su postignuti zavidni rezultati. Formirani su odbori i komisije za određene delatnosti.

Svečanost povodom Dana gluvih, 2002.
Materijalna sredstva su se ostvarivala od opština koja pokriva organizacija.

Organizacija je uspešno obavljala svoju delatnost sve do 1990. godine. Finansijskih sredstava je bilo dovoljno i o njima se vodilo računa. Plaćenih zaposlenih nije bilo, već je poslove obavljao socijalni radnik honorarno.

0 Comments