Novi Pazar

sedište: Ul. Stevana Nemanje br. 160
telefon/faks: 323-533
e-mail: sgnnpazar@gmail.com

Organizacija deluje na principu Međuopštinskog Saveza
za opštine Novi Pazar, Sjenica, Raška i Tutin.

Savez ima oko 1 000 članova, odnosno gluvim i nagluvim osobama.

Organizacija poseduje prostorije (klub) od 100 metara kvadratnih sa svim tehničkim pomagalima (2 TV aparata, video aparat, kompjuter, komplet sportske opreme za sve vrste sporta itd.).

Proslava 8. marta 1999. godine
Proslava 8. marta 2002. godine

Organizacija je u poslednih šest godina veoma napredovala u svim pogledima (sport, školovanje, zapošljavanje, organizovanje itd.).

Program aktivnosti:

Glavni cilj našeg programa rada je unapređenje položaja gluvog i nagluvog osoba u pogledu:

pronalaženje
evidentiranje
školovanje
rehabilitacija
obezbeđenje slušnih aparata
razvijanje sportsko-rekreativnih aktivnosti i drugo

Organi organizacije:

Skupština
Izvršni odbor
Nadzorni odbor
Komisije i
Radna tela

0 Comments