Novi Sad

sedište: Svetozara Miletića br. 18
telefon/faks: 021/528-526 i 021/528-510
e-mail: sgnvojvodine@gmail.com i organizacija.gluvih@yahoo.com

kratak istorijat:

Od 1946.godine do kraja 1952. godine bili smo organizacija za celu teritoriju Vojvodine.

Krajem 1952. godine izdvaja se Gradska organizacija Novi Sad sa delovanjem na teritorijama koje su se godinama menjale.

U toku 1953. delovala je na teritoriji srezova: Bačkopalanačkog, Staropazovačkog i Sremskog do 1956. godine.

 

Od 1957.godine organizacija deluje na teritoriji sreza Novi Sad, kojem je bila pripojena Bačka Palanka.

Od 1962.godine do danas organizacija deluje na teritoriji opština: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Vrbas, Žabalj, Srbobran, Sremski Karlovci, Temerin, Titel, Novi Sad.

Oblici organizovanja organizacije:

Organizacija je jedinstvena.

 

Aktivnosti:

 • okuplja gluva i nagluva lica, vrši njihovo uključivanje i priprema ih kroz svoje oblike rada i aktivnosti da postanu korisni članovi društva;
 • radi na ranom otkrivanju i dijagnosticiranju gluvih i nagluvih lica;
 • uključuje gluva i nagluva lica u aktivnosti amaterskog kulturnog stvaralaštva, fizičkog vaspitanja i rekreacije;
 • pomaže organizovanju sportskih takmičenja, kao i takmičenja iz kulturno-umetničkih i zabavnih aktivnosti;
 • vodi statistiku i evidenciju o članstvu na svojoj teritoriji;
 • okuplja roditelje i prijatelje gluvih i nagluvih lica, naučne i stručne radnike, radi organizovanja društvenih aktivnosti u Organizaciji;
 • ostvaruje saradnju sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

Organi organizacije:

 • Konferencija
 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor

0 Comments