Savez gluvih i nagluvih Srbije imao je veliku ulogu u borbi da se gluva lica osposobe za korisne i produktivne članove društva i skinu sa tereta države, boreći se da se obezbedi adekvatni uslovi za uspešnu rehabilitaciju, školovanje, zapošljavanje, kulturno i sportsko uzdizanje. Ta borba se vodila sa organima vlasti, da se obezbede adekvatni normativni uslovi za ostvarivanje prava gluvih u svim oblastima života, ali i sa porodicama gluvih osoba da se njihova deca uključe u normalne tokove života.

Prvi zadatak, bio je okupljanje i evidentiranje gluvih lica koja su preživela ratne strahote, koja su bila prepustena sama sebi, neobrazovana, besposlena i komunikativno izolovana. Da bi pokazali svoje mogućnosti, gluvi su počeli da formiraju radne brigade koje su se uključile u sve akcije obnove porušene zemlje.

Trajni zadaci u pravcu rešavanja potreba gluvih i nagluvih lica u našoj zemlji ukazivali su na nužnost kontinuiranot rada, da bi se išlo u korak sa razvojem našeg društva. Pristupilo se otvaranju domova i klubova, prvo u većim a kasnije u manjim mestima, tako da danas imamo 45 organizacija u celoj Srbiji.

Rad Saveza gluvih i nagluvih Srbije u poslednjih 10 godina zasnivao se na realizaciji zadataka propisanih Statutom u Programom rada.

Aktivnosti Saveza prilagodjavane su potrebama organizacija udruzenja i clasnstva. Takodje aktivnost je prilagodjavana i prema smernicama Ministarstva za rad, zaposljavanje i socijalnu politiku Republike Srbije, a narocito prema raspolozivim finansijskim sredstvima.