11феб/17

Smederevo

sedište: Dine Mančića br. 1 telefon/faks: 026/231-536 e-mail: ivanagvozdenovic@savezosi.org Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo osnovana je 25.02.1982. godine izdvajanjem iz međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Smederevska Palanka. Sada ima oko 300Read More…

11феб/17

Šabac

sedište: ul. Masarikova 54 telefon/faks: 015/349-442 e-mail:sgn.sabac@open.telekom.rs. Osnivačka skupština je održana u Šapcu 15.06.1956.godine, a za prvog predsednika je izabran Ljubinković Čedomir gluvi radnik iz Šapca, za sekretara Pajić Miodrag, kao iRead More…

11феб/17

Bela Crkva

sedište: Vojske Jugoslavije 49/a telefon/faks: 013/852-084 e-mail: lazasgnbc2017nm@mts.rs Organizacija gluvih i nagluvih u Beloj Crkvi osnovana je na zahtev mnogobrojnih članova a među njima prvi su bili: Stojanov Jovica, Šepecan Laza, BolićRead More…

11феб/17

Vršac

sedište: Zmaj Jovina 9 telefon/fax: 013/839-534 e-mail: sgnvrsac@open.telekom.rs Organizovani smo na Republičkom, Pokrajinskom i međuopštinskom nivou. U našoj organizaciji je učlanjeno 662 lica.     Aktivnosti: socijalno-zdravstvena zaštita, slušni aparati zapošljavanje saradnjaRead More…

11феб/17

Sremska Mitrovica

sedište: Parobrodska 10 telefon: 022/626-148 e-mail: mognsm@gmail.com MO gluvih i nagluvih Sremska Mitrovica je invalidsko-humanitarna organizacija sa statusom društveno-pravnog lica. Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih u Sremskoj Mitrovici je osnovana 1. julaRead More…

11феб/17

Novi Sad

sedište: Svetozara Miletića br. 18 telefon/faks: 021/528-526 i 021/528-510 e-mail: sgnvojvodine@gmail.com i organizacija.gluvih@yahoo.com kratak istorijat: Od 1946.godine do kraja 1952. godine bili smo organizacija za celu teritoriju Vojvodine. Krajem 1952. godine izdvajaRead More…

11феб/17

Zrenjanin

sedište:Brigadira Ristića 12 telefon/faks: 023/561-156 e-mail: ognzrenjanin@yahoo.com i miljanjeff@yahoo.com kratak istorijat: OGN Zrenjanin je osnovana 1949. g. samoinicijativno od strane samih gluvih lica i u toku svog dugog postojanja obuhvatala je radRead More…