11Feb/17

Zrenjanin

sedište:Brigadira Ristića 12 telefon/faks: 023/61-156 e-mail: ognzr@beotel.yu predsednik: Vitomir Beloš sekretar: Aleksandar Golić kontakt osoba: Aleksandar Golić, sekretar žiro račun: 355-1013285-59 datum osnivanja: 20.03.1949. godine kratak istorijat: OGN Zrenjanin je osnovana 1949.Read More…