30Nov/16

Beograd

Gradska organizacija gluvih Beograda sedište: Svetog Save 16-18telefon/faks: 011/3087-242 i 011/2437-338e-mail: gog.beograd@gmail.com Kratak istorijat Gradska organizacija gluvih Beograda je osnovana 7. februara 1926. godine pod nazivom Udruženje gluvonemih za Beograd i okolinu.Read More…

30Nov/16

Aleksinac

Opstinska organizacija SGN Aleksinac sedište: Kneza Miloša 31/2 telefon/faks: 018/802-929 e-mail: sgnsaleksinac@gmail.com kratak istorijat: Savez gluvih i nagluvih Aleksinac osnovan je nakon ukidanja srezova, kada je Sreski odbor Saveza gluvih prestao daRead More…

30Nov/16

Senta

sedište: Glavna ulica 15 telefon: 024/812-263 i 063/7502-414 e-mail:: mognsenta@gmail.com Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih sa sedištem u Senti osnovana je 19. aprila 1951.godine za područje tadašnjih srezova Novi Kneževac, Bečej iRead More…

30Nov/16

Požarevac

sedište: Voje Dulića 19 telefon/faks: 012/221-046 e-mail: brankaberic@gmail.com MOSGN Požarevac, formirana je novembra 1955. godine za potrebe lica sa oštećenim sluhom sa područja 8 opština Braničevskog okruga. U svom 48 godišnjem postojanjuRead More…

30Nov/16

Pančevo

sedište: ul Cara Lazara 23 telefon/faks: 013/348-367 e-mail: mognpvo@open.telekom.rs Kratak istorijat: Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Pančevo osnovana je 3. juna 1956. god i svojim radom pokriva teritoriju pet opština: Pančevo, Kovin,Read More…

30Nov/16

Novi Pazar

sedište: Ul. Stevana Nemanje br. 160 telefon/faks: 323-533 e-mail: sgnnpazar@gmail.com Organizacija deluje na principu Međuopštinskog Saveza za opštine Novi Pazar, Sjenica, Raška i Tutin. Savez ima oko 1 000 članova, odnosno licaRead More…

30Nov/16

Loznica

sedište: ul. Miloša Pocerca 58, Sportski centar “Lagator” telefon: 015/889-412 i 015/889-057 i 063/688-595 e-mail: ljiljana.centar@gmail.com Ova organizacija je osnovana 15.01.1965.godine, mada je popis gluvih i nagluvih osoba izvršen još 1964.godine. KaoRead More…

30Nov/16

Kragujevac

sedište: ul Jovana Petrovića Kovača 1 telefon/faks: 034/313-461 e-mail: savezgluvihkg@open.telekom.rs MOSGN Kragujevac postoji od 1948.godine i stara se o 600 lica sa oštećenim sluhom na Šumadijskom području. Organizacija radi na poboljšanju kvalitetaRead More…

30Nov/16

Kosovska Mitrovica

sedište: Cara Dušana br. 10 telefon/faks: 064/434-45-45 i 063/8461-771 e-mail: mosgnkmitrovica@yahoo.com Kratak istorijat Osnovana je 1. juna 1955. godine. Glavni incijator osnivanja ovog Saveza bio je Josip Čolakić, tadašnji predsednik Pododbora SavezaRead More…

30Nov/16

Kikinda

sedište: Trg Srpskih dobrovoljaca br. 10 telefon/faks: 0230/425-211 e-mail: jelenasgn@yahoo.com Varna, 14.06.1979. kratak istorijat: Organizacija gluvih i nagluvih Kikinda je osnovana 1951. godine. Mada je okupljanje započeto još 1948. godine u privatnomRead More…