30Nov/16

Loznica

sedište: ul. Miloša Pocerca 58, Sportski centar “Lagator” telefon: 063/71-74-191 e-mail: predsednik: Jasmin Tanjić sekretar: Ljiljana Marić-Marković žiro račun: 180-0167590101060-63 datum osnivanja: 15.01.1965. godine Ova organizacija je osnovana 15.01.1965.godine, mada je popisRead More…

30Nov/16

Niš

sedište: Ul Barska br.8 telefon/faks: e-mail: gognnis@EUnet.yu predsednik: Milosav Jovanović sekretar: od 1997. godine nemamo kontakt osoba: Nada Veljković, prevodilac u organizaciji. žiro račun: 235-1416000-17 osnovana: 08.12.1946. godine Organizacija ima svoju zgraduRead More…