Pančevo

sedište: ul Cara Lazara 23
telefon/faks: 013/348-367
e-mail: mognpvo@open.telekom.rs

Kratak istorijat:

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Pančevo osnovana je 3. juna 1956. god i svojim radom pokriva teritoriju pet opština: Pančevo, Kovin, Kovačica, Alibunar i Opovo.

U vreme osnivanja naša organizacija je u svojoj evidenciji imala oko 955 članova. Danas naša organizacija broji oko 4000 lica oštećenog sluha.

Prvi sekretar je bio Tihomir Jorgović (u periodu od 1956. do 1971. godine). Njegov sistematičan i uspešan rad nastavila je Kasija Baucal koja je mnogo doprinela razvoju same organizacije (u periodu od 1971. do 2001. godine).

Desna ruka u radu same organizacije je naš administrativni službenik Marica Rajić (preko 20 godina marljivog rada).

Druženje u klupskim prostorijama
Prvi predsednik bio je Radivoj Georgijević, a nakon njega Slobodan Marković, Vladimir Radić, Mihajlo Kolarik, Pavle Černoš, Cvetko Šugić, Anđelko Todorović, Nebojša Bičanin i sada aktuelni predsednik Andrija Šalković.

Druženje u klupskim prostorijama

Program aktivnosti:

Osnovne aktivnosti rada naše stručne službe su na poljima:

socijalne i zdravstvene delatnosti,
prosvetno-obrazovne i kulturne delatnosti i
zapošljavanje
a sve u cilju lakše komunikacije sa čujućom sredinom i ostvarivanjem prava našeg članstva. Velika je angažovanost naše službe na izradi, prezentaciji i ostvarivanju različitih Projekata koji doprinose kvalitetnijim i sadržajnijim aktivnostima članstva.

Saradnja i podrška lokalne zajednice je od velikog značaja za funkcionisanje same organizacije. Pored logističke imamo i njihovu materijalnu podršku.

Veliku pomoć naša stručna služba pruža nagluvim članovima u ostvarivanju prava na nabavku slušnih aparata, popravci starih i dotrajalih (obezbeđeno servisiranje) kao i u nabavci delova neophodnih za funkcionisanje slušnih aparata.

Edukacija roditelja
Sve aktivnosti naših članova kako sportsko-rekreativne, tako i kulturno-umetničke odvijaju se u okviru S.D. „Pančevac“ (stoni tenis, košarka, mali fudbal, šah, pikado…) i KUD „Olga Petrov“ (recitatorska sekcija, sekcija pantomime, umetničke radionice različitih sadržaja…) a sve u skladu sa predviđenim godišnjim planom i programom aktivnosti.

Učesnici festivala

Najvažniji je rad u ranom otkrivanju dece oštećenog sluha, njihova blagovremena kategorizacija i upućivanje na govorno-slušnu rehabilitaciju u P.U. „Ljiljan“ (čijem je otvaranju 1995.godine umnogome doprinela naša organizacija) i njihovo kasnije uključivanje u redovno školovanje. Preduslov za uspešan rad na ovom polju je pre svega saradnja sa roditeljima i njihova permanentna edukacija na svim poljima vezanim za senzorni invaliditet njihove dece (savetovanja, predavanja različitog sadržaja, pomoć u ostvarivanju svih prava, odabir i način saradnje sa školama i td.)

0 Comments