Požarevac

sedište: Voje Dulića 19
telefon/faks: 012/221-046
e-mail:

MOSGN Požarevac, formirana je novembra 1955. godine za potrebe lica sa oštećenim sluhom sa područja 8 opština Braničevskog okruga.

U svom dugogodišnjem postojanju Organizacija nije imala prekid u svom radu.

Bavila se potrebama i zaštitom gluvim i nagluvim osobama svih stepena oštećenja.

Seminar o ljudskim pravima

Opšta ocena organa vlasti, članova i njihovih porodica i saradnika je da je opravdala svoje postojanje.

Organizacija je međuopštinska za područja opština: Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Petrovac, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Žabari.

Aktivnosti su određene Statutom kao najvišim aktom:

socijalno-zdravstvena
kulturno-prosvetna
normativna
organizacija i planiranje
klub – dnevne aktivnosti i
sportsko – rekreativna

0 Comments