sedište: Voje Dulića 19
telefon/faks: 012/221-046
e-mail: brankaberic@gmail.com

MOSGN Požarevac, formirana je novembra 1955. godine za potrebe lica sa oštećenim sluhom sa područja 8 opština Braničevskog okruga.

U svom 48 godišnjem postojanju Organizacija nije imala prekid u svom radu.

Bavila se potrebama i zaštitom lica sa oštećenim sluhom svih stepena oštećenja.

Seminar o ljudskim pravima

Opšta ocena organa vlasti, članova i njihovih porodica i saradnika je da je opravdala svoje postojanje.

Organizacija je međuopštinska za područja opština: Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Petrovac, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Žabari.

Aktivnosti su određene Statutom kao najvišim aktom:

socijalno-zdravstvena
kulturno-prosvetna
normativna
organizacija i planiranje
klub – dnevne aktivnosti i
sportsko – rekreativna

One thought on “Požarevac

Leave a Reply

Your email address will not be published.