Jagodina

sedište: Živorada Kostića s 7/36
telefon/faks: 035/221-878 i 064/0609-244
e-mail: mosgnj@gmail.com

kratak istorijat:

Međuopštinska organizacija Saveza gluvih Jagodina, osnovana je 1955.godine za potrebe zaštite lica sa oštećenim sluhom. Svojom delatnošću obuhvata pet opština: Jagodina, Despotovac, Rekovac, Svilajnac i Ćuprija.
Ima evidentirano 300 gluvi i nagluvi osobe.

Oblici organizacije:

Od svog osnivanja Međuopštnska organizacija Saveza gluvih i nagluvih Jagodina je društvena, socijalno-humanitarna, nevladina i neprofitna organizacija, sa socijalno-humanitarnim ciljevima.

Aktivnosti:

Aktivnosti kojima se bavi naša organizacija su sledeće:

Takmičenja u recitovanju
Edukacija mlađih članova
otkrivanje lica oštećenog sluha radi školovanja, profesionalne rehabilitacije i integracije u društvenu sredinu,
praćenje materijalnog i društvenog položaja gluvih i nagluvih osoba,
pružanje pomoći u zapošljavanju,
pokretanje inicijative kod nadležnih institucija radi rešavanja materijalnih, socijalnih i zdravstvenih problema kao i aktivnosti oko nabavke slušnih pomagala.
Naš program kulturno-zabavnih aktivnosti sadrži:

organizovanje izleta
organizovanje prigodnih manifestacija povodom Međunarodnog dana gluvih, 8.marta, Nove godine, a sve to u cilju poboljšanja kvaliteta života gluvih i nagluvih osoba.

Program sportskih aktivnosti sadrži:

organzovanje raznih takmičenja,
učestvovanje na opštinskim i republičkim prvenstvima gluvih i nagluvih Srbije, u šahu, malom fudbalu, kuglanju, streljaštvu, košarci, stonom tenisu i sportskom ribolovu.
Postoje i aktivnosti na informisanju šire javnosti o životu i radu, kao i o problemima gluvih i nagluvih osoba.

Sa svečanosti povodom 8. marta

Organi organizacije:

Skupština MOSGNJ,
Izvršni odbor MOSGNJ,
Nadzorni odbor MOSGNJ

Niš

sedište: Ul Barska br.8
telefon/faks: 018/591-248
e-mail: gognnis@gmail.com

Organizacija ima svoju zgradu od 700 kvadratnih metara u Nišu u ul Barska br.8.

Organizacija je osnovana 08.12.1946.godine pod nazivom Povereništvo
sa oko 20 članova.
Dolaskom plaćenog funkcionera, krajem 1949. godine, počinje procvat organizacije.
Iste godine formira se Gradski/Sreski/ odbor Saveza gluvih.
1950. godine se transformišemo u Oblasni odbor za Nišku oblast. Broj gluvih se povećava.
1952.godine evidentirano je 120 članova. Političke promene menjaju naziv organizacije u Međuopštinsku organizaciju gluvih i nagluvih, koja obuhvata opštine Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Svrljig i dr.
1995. godine nastaje Gradska organizacija gluvih i nagluvih Niš.

Od nastanka do danas promenili smo pet lokacija i zahvaljujući razumevanju opštinskih vlasti i pomoći Saveza gluvih i nagluvih Jugoslavije i Srbije, 1969. godine sagrađen je Dom gluvih Niša koji ima tri nivoa od kojih su dva u upotrebi a za treći tražimo donatore. Zgrada je prilagođena za sportske, društvene i zabavne aktivnosti koje naši članovi upražnjavaju.

Organizacija je organizovana kao udruženje građana kome je u prvom planu sprovođenje aktivnosti SGNS na polju sporta i kulture. Preko Aktiva žena, Aktiva mladih i SD „Nišava“ zadovoljavaju se potrebe naših članova putem raznih predavanja a u planu je edukacija za rad na kompjuteru, kao i kurs znakovnog jezika na lokalnom nivou za zaposlene u javnim službama.

Organi organizacije:

Skupština
Izvršni odbor
Nadzorni odbor

Bajina Bašta

sedište: ul 12. septembar br. 2.
telefon: 031/863-710
e-mail: savez.gn.bajinabasta@gmail.com

Kratak istorijat:

Osnovana 02.04.1992. godine, broji 35 lica oštećenog sluha, poseduje prostorije koje je dobila od SO Bajina Bašta.

Oblici organizacije:

Ima status socijalno-humanitarne organizacije, i kao takva u tim oblicima i deluje.

Program aktivnosti:

Sve svoje aktivnosti sprovodi po potrebama svoga članstva, održava sednice, rešava svoje životne probleme i potrebe svoga članstva, organizuje sva sportska takmičenja po programu Saveza gluvih i nagluvih Srbije.

Organi organizacije:

Skupština
Upravni odbor
Nadzorni odbor