Prokuplje
 • sedište: 21. Srpska divizija S-60
  telefon/faks: 027/324-511
  e-mail: savezgluvihpk1@gmail.com

  Od 1968. godine kada dobija stalno zaposleno lice – sekretara, odnosno od 1978. kada dobija sopstvene prostorije, organizacija razvija punu aktivnost na svim poljima od značaja za život i rad lica oštećenog sluha.

   

   

  Program aktivnosti je u direktnoj zavisnosti od raspoloživih sredstava i iste aktivnosti se odvijaju na području opština Prokuplje, Blace i Žitorađa.

  Program aktivnosti obuhvata sve segmente pomoći licima oštećenog sluha u svakodnevnom životu od školovanja do penzionisanja.

  Program sadrži kulturnu, sportsku i informativnu delatnost.

  Program rada se donosi i sprovodi kroz organe organizacije i to:

  • Skupštinu
  • Izvršni odbor i
  • komisije

  organizacije.


0 Comments