Senta

sedište: Glavna ulica 15
telefon: 024/812-263 i 063/7502-414
e-mail:: mognsenta@gmail.com

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih sa sedištem u Senti osnovana je 19. aprila 1951.godine za područje tadašnjih srezova Novi Kneževac, Bečej i Senta. Naziv udruženja je bio „Savez gluvonemih“ podružnica defektnih sluhom Senta. Danas, organizacija pokriva teritorije opština Ada, Kanjiža i Senta. Na evidenciji ima oko 500 članova uglavnom nagluvih.

Organizacija je organizovana kao društvena organizacija sa socijalno-humanitarnim ciljevima.

Najviši organi su Skupština i Nadzorni odbor. Organ Skupštine je izvršni odbor. Organizacija ima status pravnog lica.

Takmičenje povodom 8. marta
Ručni radovi članica

Aktivnosti:

Program aktivnosti se odvija kroz:

organizaciono plansku delatnost,
socijalno-zdravstvenu delatnost,
školstvo,
rehabilitaciju i zapošljavanje,
kulturno-prosvetnu,
informativnu i
sport i rekreaciju.

Ekipe gluvih postižu značajne rezultate na takmičenjima u kuglanju, malom fudbalu i ribolovu, dok su žene angažovane u pikadu i ručnim radovima.

Društveni život u organizaciji se odvija kroz razne susrete, druženja, obeležavanja raznih praznika, predavanja…

Prvaci Vojvodine u malom fudbalu 2003.
Naši članovi, učesnici olimpijada:

Balog Bela, fudbal, višestruki učesnik
Demuš Jožef, rukomet, višestruku učesnik
Vajda Atila, rvanje, reprezentativac

Organi organizacije:

Skupština ,
Izvršni odbor
Nadzorni odbor

0 Comments