Smederevo
 • sedište: Dine Mančića br. 1
  telefon/faks: 026/231-536
  e-mail: ivanagvozdenovic@savezosi.org

  Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo osnovana je 25.02.1982. godine izdvajanjem iz međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Smederevska Palanka. Sada ima oko 300 članova – gluvih i nagluvih lica. Radi u prostorijama Opštinskog Saveza socijalno humanitarnih organizacija u Smederevu u ulici Dine Mančića broj 1.

  Okuplja gluva i nagluva lica i stara se o njima od rođenja pa do smrti. Za 22 godine rada ostvarila je niz velikih uspeha. Prvo organizovala je svoje članove, Sekretar aktivno radi sa njima – osnovna zamisao je i ostvarena a to je uključivanje u sve pore društva i prihvat gluve osobe od strane sredine u kojoj ova osoba živi i radi. Organizacija je bila bez svojih prostorija. Sada ima zajedničke prostorije sa drugim humanitarnim organizacijama i koristi ih po svom nahođenju a po rasporedu korišćenja.

   

   

  Članovi se aktivno bave sportskim aktivnostima sa prosečnim rezultatima jer kod članova postoji veće interesovanje i za druge aktivnosti, a ne samo za sport za koji je potrebno puno sredstava

  Program aktivnosti

  je izražen u planovima rada, a to su:

  • kulturno-zabavne i sportsko-rekreativne aktivnosti,
  • edukacija, socijalizacija i resocijalizacija.
  • rešavanje socijalnog statusa članova,
  • poboljšanje standarda življenja,
  • ulazak u porodice i rešavanje konfliktnih situacija,
  • otkrivanje gluve i nagluve dece,
  • školovanje,
  • rehabilitacija i
  • zapošljavanje

   

   

  Organi organizacije:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Komisija za materijalna davanja i
  • Komisija za sport

0 Comments