Smederevska Palanka
 • sedište: 20. jula br. 12
  telefon/faks: 026/310-330
  e-mail:ougnsp@gmail.com

   

  Kratak istorijat

  Organizacija je osnovana 02.09.2003. godine, za opštine Mladenovac, Smederevo, Veliku Planu i Smederevsku Palanku, da bi od 1984. godine organizacije delovale svaka za sebe posebno i od tada rade samostalno. Organizacija u Smederevskoj Palanci, pored redovnih aktivnosti, brine se i o školovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti svojih članova, njihovom zapošljavanju. Pruža im pravnu i bilo koju drugu pomoć, prevođenje na sudu…

   

   

  Članovi redovno organizuju druženja, proslave, obeležavaju 8.mart, 29.septembar Međunarodni Dan gluvih i nagluvih, proslavljaju Nove godine, organizuju drugarske zabave, maskembale…

  Oblici organizovanja organizacije

  Organizacija je registrovana kao udruženje građana, radi ostvarivanja prava članova.

  Programske aktivnosti

  U organizaciji se sprovode programske aktivnosti na školovanju, zapošljavanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti članstva, kao i sportske i kulturne aktivnosti. Programskim aktivnostima, predviđeno je i informisanje članstva (što se i sprovodi), organizovanje izleta, drugarskih zabava, maskembala, sportskih susreta.

   

  Organi organizacije:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Komisija za kadrovska pitanja
  • disciplinska komisija
  • komisija za sport
  • komisija za socijalno-humanitarna pitanja i raspodelu humanitarne pomoći

0 Comments