Sremska Mitrovica
 • sedište: Parobrodska 10
  telefon: 022/626-148
  e-mail: mognsm@gmail.com

  MO gluvih i nagluvih Sremska Mitrovica je invalidsko-humanitarna organizacija sa statusom društveno-pravnog lica.

  Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih u Sremskoj Mitrovici je osnovana 1. jula 1956. godine, najpre samo za Sremskomitrovački i Staropazovački srez. Kasnije, na inicijativu prvog sekretara Organizacije Božidara Milakovića izvršen je popis slušno oštećenih osoba u Sremu, tako da danas ova organizacija obuhvata teritoriju Sremskog okruga, odnosno opštine: Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Šid, Inđija, Ruma, Irig i Pećinci i prema raspoloživim podacima na ovoj teritoriji ima preko 1000 lica sa različitim stepenom oštećenja sluha.

   

   

  Program aktivnosti organizacije obuhvata:

  • socijalno-zdravstvenu delatnost
  • obrazovanje
  • rehabilitaciju i zapošljavanje
  • organizaciono – plansku
  • kulturno – prosvetnu i
  • sportsko – rekreativnu delatnost

  Društveni život u našoj organizaciji je raznovrstan, od neformalnih druženja, do organizovanja drugarskih večeri, zabava, dočeka Nove godine, proslava Dana žena, a posebno Dana gluvih koji se obeležava i polaganjem venca na grob Radivoja Popovića, prvog srpskog učitelja za gluve, a koji je sahranjen u Sremskoj Mitrovici.

   

  Naše članove privlače razne sportske discipline, među kojima su stoni tenis, šah, pikado, ribolov, mali fudbal i drugo.

  Unutar naše organizacije već dugi niz godina postoji dramskopantomimska sekcija na čelu sa Pavlović Radomirom, koja je na svim pokrajinskim i republičkim takmičenjima jedna od najzapaženijih.

  Takođe treba pomenuti sekciju žena koje su veoma aktivne na svoj način i veoma zapažene na takmičenjima u kulinarskim veštinama.

  Prema Statutu organi organizacije su:

  • Skupština – najviši organ
  • Izvršni odbor – organ Skupštine
  • Nadzorni odbor
  • Stručna služba – sekretar u stalnom radnom odnosu i jedan saradnik po Ugovoru o delu.

0 Comments