Subotica

 

sedište: Žarka Zrenjanina 19
telefon/faks: 024/553-210
e-mail: mogluvihsu@open.telekom.rs

kratak istorijat:

Osnovana 1948. godine, u početku bez prostorija i bez velikih finansijskih sredstava ali sa puno ambicija u okupljanju slušno oštećenog stanovništva.

Počeci rada bili su popis i evidencija slušno oštećenih lica, koja je bila permanentna; rad na analfabetskom opismenjavanju i kvalifikaciji, te zapošljavanju gluvih sa obezbeđivanjem beneficiranog radnog staža.

Poseban rad se obavljao sa omladinom. Osnovan je KUD Bosa Milićević koji je krajem šezdesetih godina počeo sa radom u folkrornoj sekciji, te se uspešno predstavio 1969. godine na Olimpijadi gluvih u Beogradu, a 1971. u Parizu na Kongresu Svetske federacije gluvih.

Tu su bile i sportske aktivnosti gde su se veliki uspesi ostvarivali u rvanju, rukometu, atletici, gimnastici, kuglanju i sve to preko Sportskog društva gluvih Bačka.

 

 

Dugogodišnji sekretar organizacije je bio gospodin Ivan Čović, koji je 1979.godine prvi u Srbiji dobio nagradu sa socijalni rad.

Pored ovih aktivnosti u organizaciji se obavljao rad sa slušnim aparatima, sa vođenjem tačne evidencije istih.

Oblici organizacije:

 • Kulturna sekcija: KUD „Bosa Milićević“
 • Sportske sekcije: rvanje, streljaštvo, mali fudbal, šah, pikado, stoni tenis
 • Sekcija penzionera

Aktivnosti:

 • Socijalne: briga o zapošljavanju, beneficirani radni staž, socijalni status članova, organizovanje socijalne pomoći
 • Kulturne: obuka članova narodnim igrama, klasičnim plesovima, pantomimama
 • Sportske: uvežbavanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na raznim manifestacijama lokalnog, republičkog i međunarodnog nivoa
 • Prosvetno-obrazovne: organizovanje raznih predavanja zdravstvenih i drugih, organizovanje obuke na računaru, vežbi na računaru i dr.
 • Uslužne: prevođenje i komunikacija u svim oblastima života za gluve, rad na distribuciji slušnih aparata, rezervnih delova i servisa za nagluve.

 

 

Organi organizacije:

 • Skupština MO gluvih i nagluvih
 • Izvršni odbor
 • Predsednik IO
 • Nadzorni odbor
 • Disciplinska komisija

0 Comments