Trstenik
 • sedište: Čajkina broj 20
  telefon/faks: 064/21-96-509
  e-mail: fleximils@yahoo.com

   

  Kratak istorijat
  Naša Orgnizacija je osnovana 18.marta 1998. godine, pod matičnim brojem: 17209205 i poreskim identifikacionim brojem: 102326594.
  Organizaciju zastupa predsednica Stanika Andjelković, od samog početka pa sve do današnjeg dana. Mesto sekretara organizacije je upražnjeno.
   Program aktivnosti se zasniva na sportskim i kulturno-umetničkim aktivnostima.

0 Comments