Velika Plana

sedište: Bulevar Despota Stefana br. 46
telefon: 026/516-874
e-mail: marjanovic.zivorad@yahoo.com

Kratak istorijat:

Organizacija postoji oko 20 godina i zadovoljava Statutom i Zakonskim odredbama potrebe lica oštećenog sluha, sa manjim ili većim uspehom.

Naši članovi su najviše angažovani u sportskim aktivnostima, a manje u ostalim zbog sopstvenih interesa.

Učešće na Republičkom sportskom takmičenju
Šahovsko takmičenje

Oblici organizacije:

Naša organizacija je registrovana kao socio-humanitarna organizacija, organizacija udruženja građana sa statutarnim odredbama.

Program aktivnosti:

Aktivnosti naše organizacije su vezane za ostvarivanje prava invalidnih – gluvih i nagluvih lica, kao i sprovođenje plana rada za svaku godinu, gde se članovi opredeljuju za prioritete, za koje smatraju da ih treba forsirati u tekućoj godini.

III mesto u malom fudbalu na Republičkom takmičenju 1995. u Kraljevu
sekretar organizacije Živorad Marjanović
Članovi najviše vole da se angažuju u sportu i na maskembalima širom srbije zbog međusobnog druženja.

Organi organizacije:

Skupština
Izvršni odbor (od 11 članova)

0 Comments