Vršac
 • sedište: Zmaj Jovina 9
  telefon/fax: 013/839-534
  e-mail: sgnvrsac@open.telekom.rs

  Organizovani smo na

  • Republičkom,
  • Pokrajinskom i
  • međuopštinskom nivou.

  U našoj organizaciji je učlanjeno 662 lica.

   

   

  Aktivnosti:

  • socijalno-zdravstvena zaštita,
  • slušni aparati
  • zapošljavanje
  • saradnja sa roditeljima
  • evidencija članova
  • angažovanje članstva
  • odnosi gluvi-čujući
  • sportske aktivnosti
  • kulturne aktivnosti
  • rekreacije
   i drugo.

  Organi organizacije:

  • Skupština
  • Izvršni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Predsednik
  • Sekretar

0 Comments