Zrenjanin

sedište:Brigadira Ristića 12
telefon/faks: 023/561-156
e-mail: ognzrenjanin@yahoo.com i miljanjeff@yahoo.com

kratak istorijat:

OGN Zrenjanin je osnovana 1949. g. samoinicijativno od strane samih gluvih lica i u toku svog dugog postojanja obuhvatala je rad sa slušno oštećenim licima na teritoriji pet opština u Srednjem Banatu. U dosadašnjem periodu predsednici su bili: Svetozar Grubački, Živojin Turinski, ing Sima Pasuljski, Dragan Dočev, a sadašnji predsednik je Vitomir Beloš. OGN Zrenjanin je za sekretare imala: Božidara Grujića, Franju Karako, Pavla Bracanskog, Svetilslava Karačića, Anku Babić, Branislava Grujića i sada je sekretar Aleksandar-Saša Golić.

 

 

Organizacija ima 827 evidentiranih članova i dva stalno zaposlena radnika.

Aktivnosti:

OGN Zrenjanin je svoje aktivnosti podelila na:

1. programske aktivnosti (organizaciono-planska, zdravstveno-socijalna, kulturno-prosvetna delatnost, rad sa decom i roditeljima, zapošljavanje i rehabilitacija, sport i rekreacija),

 

2. vremenski na dnevne i periodične aktivnosti članstva

3. vanredne aktivnosti kroz: učešće na konkursima i realizaciju projekata, aktivan medijski nastup i saradnju sa drugim sličnim organizacijama

4. humanitarne akcije naših članova

5. međunarodnu saradnju

U okviru programskih aktivnosti najveći akcenat se daje na: obrazovanje, zapošljavanje i rehabilitaciju članstva, rad sa decom sa oštećenim sluhom, zatim na pomoći oko nabavke slušnih pomagala, nastupe na kulturnim i sportskim manifestacijama, organizaciju druženja i putovanja za članove OGN Zrenjanin, povećanje broja članova, postizanje uspeha Organizacije na svim planovima, i drugo.

 

Organi organizacije:

  • Skupština,
  • Izvršni odbor,
  • Nadzorni odbor,
  • Predsednik i
  • Sekretar

0 Comments