Saznaj Više
ИНФОРМАЦИЈЕ НА СРПСКОМ ЗНАКОВНОМ ЈЕЗИКУ
Укратко о нама

Савез глувих и наглувих Србије

Савез глувих и наглувих Србије, новоосноване организације глувих после Другог светског рата (2. новембра 1944. године), имао је велику улогу у борби да се глуви оспособе за корисне и продуктивне чланове друштва и скину са терета државе, борећи се да се обезбеде адекватни услови за успешну школовање, запошљавање, културно и спортско уздизање и социјализацију у друштву.

Сазнај више
Донације

Подржите наш рад

Ваша подршка може допринети остваривању наше визије – друштва равноправних грађана, чујућих и глувих, као и препознавање знаковног језика као матерњег језика глувих особа и његова употреба равноправно са другим језицима.

Савез глувих и наглувих Србије ангажована је на пуном укључивању глувих особа у шире друштвене токове. Настојимо да глувим особама обезбедимо адекватан приступ информацијама, комуникацији, услугама и образовању, као и да такав приступ буде у складу са њиховим стварним потребама.

Без обзира на то да ли сте грађанин-појединац, предводите компанију или породични бизнис, представљате или заступате удружење, спортски колектив или орган јавне власти, радо ћемо се сусрести са Вама и разговарати о начинима на које можемо успоставити обострано корисну сарадњу.

Сазнај више

Ко зна знаковни језик има кључ за душу глувих.

~ Д. Вукотић

Закон о употреби знаковног језика

О знаковном језику постоје бројне предрасуде, а погрешно разумевање његовог порекла, улоге и карактеристика широко је распрострањено. Знаковни језик је природни људски језик визуелно-мануелног типа који се одликује фонолошком, морфолошком, синтаксном и семантичком структуром. Знаковни језик је настао у заједници глувих и није га изумео појединац.

Погледај видео

Пошаљите нам поруку

Место за контакт форму

Пошаљи

Савез глувих и наглувих Србије

са Вама од 1944. године