Saznaj Više
INFORMACIJE NA SRPSKOM ZNAKOVNOM JEZIKU
Ukratko o nama

Savez gluvih i nagluvih Srbije

Savez gluvih i nagluvih Srbije, novoosnovane organizacije gluvih posle Drugog svetskog rata (2. novembra 1944. godine), imao je veliku ulogu u borbi da se gluvi osposobe za korisne i produktivne članove društva i skinu sa tereta države, boreći se da se obezbede adekvatni uslovi za uspešnu školovanje, zapošljavanje, kulturno i sportsko uzdizanje i socijalizaciju u društvu.

Saznaj više
Donacije

Podržite naš rad

Vaša podrška može doprineti ostvarivanju naše vizije – društva ravnopravnih građana, čujućih i gluvih, kao i prepoznavanje znakovnog jezika kao maternjeg jezika gluvih osoba i njegova upotreba ravnopravno sa drugim jezicima.

Savez gluvih i nagluvih Srbije angažovana je na punom uključivanju gluvih osoba u šire društvene tokove. Nastojimo da gluvim osobama obezbedimo adekvatan pristup informacijama, komunikaciji, uslugama i obrazovanju, kao i da takav pristup bude u skladu sa njihovim stvarnim potrebama.

Bez obzira na to da li ste građanin-pojedinac, predvodite kompaniju ili porodični biznis, predstavljate ili zastupate udruženje, sportski kolektiv ili organ javne vlasti, rado ćemo se susresti sa Vama i razgovarati o načinima na koje možemo uspostaviti obostrano korisnu saradnju.

Saznaj više

Ko zna znakovni jezik ima ključ za dušu gluvih.

~ D. Vukotić

Zakon o upotrebi znakovnog jezika

O znakovnom jeziku postoje brojne predrasude, a pogrešno razumevanje njegovog porekla, uloge i karakteristika široko je rasprostranjeno. Znakovni jezik je prirodni ljudski jezik vizuelno-manuelnog tipa koji se odlikuje fonološkom, morfološkom, sintaksnom i semantičkom strukturom. Znakovni jezik je nastao u zajednici gluvih i nije ga izumeo pojedinac.

Pogledaj video

Pošaljite nam poruku

Mesto za kontakt formu

Pošalji

Savez gluvih i nagluvih Srbije

sa Vama od 1944. godine