Enable JavaScript to ensure website accessibility

Održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Predloga strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2025. do 2030. godine

Pomoćnik ministra u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Biljana Barošević održala je prvi sastanak Radne grupe za izradu Predloga strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2025. do 2030. godine i Predloga akcionog plana za period od 2025. do 2027. godine.

Barošević, koja je ujedno i predsednik Radne grupe, podsetila je da je prethodna Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom doneta upravo na današnji dan 5. marta 2020. godine, sa rokom važenja do kraja 2024. godine. Danas, 5. marta, pre isteka aktuelne strategije, održan je prvi sastanak Radne grupe radi pripreme novog strateškog dokumenta za period od 2025. do 2030. godine.

,,Zahvaljujući viziji predsednika Aleksandra Vučića i njegovoj svesrdnoj podršci kampanji „Srbija bez barijera„, zajednički radimo na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, „ rekla je Barošević.

Pomoćnik ministra je dodala da je postupak  formalno započet donošenjem Rešenja o obrazovanju Radne grupe na inicijativu ministra Selakovića.

Šef kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji, Borka Jeremić zajedno sa svojim saradnicima  dala je punu podršku u radu Radnoj grupi „Kancelarija će obezbedi da u ovom procesu brojna znanja i programski uvidi koje srodne agencije imaju, budu na raspolaganju tokom formatiranja i formulisanja nove strategije, za šta će se pobrinuti naši stručni konsultanti i eksperti iz Populacionog fonda. Tu smo da pomognemo Vladi Srbije u naporima da unapredi određene politike i aktivnosti,„ poručila je Jeremić.