Organizacije i ustanove saveza gluvih i nagluvih:

Saznaj više
Saznaj više
Saznaj više
Saznaj više

Beograd

Gradska organizacija gluvih Beograda (GOGB) je samostalno, dobrovoljno, nevladino, nestranačko, neprofitno, socijalno-humanitarno udruženje građana, koje od svog osnivanja 1926. godineokuplja, zastupa i štiti prava i interese gluvih i nagluvih osoba koje žive na teritoriji grada Beograda.

Saznaj više
[tab_inner title=“Galerija slika“][/tab_inner]

Aleksinac

Opštinska organizacija gluvih i nagluvih Aleksinac (OOGNA) je samostalno, dobrovoljno, nevladino, nestranačko, neprofitno, socijalno-humanitarno udruženje građana, koje okuplja, zastupa i štiti prava i interese gluvih i nagluvih osoba koje žive na teritoriji Aleksinac.

Saznaj više
[tab_inner title=“Galerija slika“][/tab_inner]
Saznaj više
[tab_inner title=“Galerija slika“][/tab_inner]

Mapa Srbija

 

Uskoro će biti dostupnije informacije o lokacijama sa slikama na mapi Srbije.