Enable JavaScript to ensure website accessibility

Sastanak sa Ministarstvo

Sastanak sa predstavnicima

Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom

gđa Biljana Barošević, pomoćnik ministra; Ljiljana Mirić, viši savetnik; Vera Pešut, viši savetnik i Marija Ristić Markov, viši savetnik

i

predsednica Anela Duraković, potpredsednik Radomir Kedža, sekretar Jelena Đaković i član I.O. Mihailo Gordić

ispred Saveza gluvih i nagluvih Srbije