Enable JavaScript to ensure website accessibility

Састанак са Министарство

Састанак са представницима

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Сектора за заштиту особа са инвалидитетом

гђа Биљана Барошевић, помоћник министра; Љиљана Мирић, виши саветник; Вера Пешут, виши саветник и Марија Ристић Марков, виши саветник

и

председница Анела Дураковић, потпредседник Радомир Кеџа, секретар Јелена Ђаковић и члан И.О. Михаило Гордић

испред Савеза глувих и наглувих Србије