Српски знаковни језик

Превод Закона о употреби знаковног језика на српски знаковни језик

О знаковном језику постоје бројне предрасуде, а погрешно разумевање његовог порекла, улоге и карактеристика широко је распрострањено.

Знаковни језик је природни људски језик визуелно-мануелног типа који се одликује фонолошком, морфолошком, синтаксном и семантичком структуром.

Знаковни језик је настао у заједници глувих и није га изумео појединац.

Темини „гестикулација” „гестовни језик“ и „гестовни говор“ нису одговарајући с обзиром да се „гест“ односи на спонтани, пропратни покрет руку и тела при усменом говору.

Знаковни језик је ЈЕЗИК, који чине знакови који се формирају покретима руку и других делова тела, укључујући фацијалну експресију, позицију тела и покрете усана, којима се преноси одређени смисао. То је језик који има своју фонологију, морфологију, семантику, синтаксу, као и говорни језици.

Конвенција о правима особа са инвалидитетом Уједињених нација препознаје равноправност знаковних језика са говорним језицима.

Важан сегмент у знаковним језицима је дактилологија, односно ручни алфабет. Он може бити једноручни, дворучни и комбиновани. У Србији се користи комбиновани ручни алфабет, у коме су слова приказана различитим положајем прстију једне или обе руке.

Знаковни језик нема писану форму.

У знаковном језику знак је обавезно пропраћен мимиком и позицијом и покретима тела. Оно што су у говорном језику интонација, интензитет гласа и сл, у знаковном језику су изражајност лица и тела. Веома често ови елементи имају функцију да означе разлику у значењу онога што је изречено.

Српски знаковни језик се може научити, једнако лако или тешко као било који други језик. Ипак, у Србији се знаковни језик не изучава на универзитетима као што је то случај са другим језицима.

Знаковни језик није универзалан, што значи да свака земља има свој знаковни језик. Чак и унутар једне земље постоје разлике у одређеним знаковима тј. Постоји много локализама. Осим националних знаковних језика постоји интернационална знаковна комуникација, која није језик већ је начин споразумевања који се рађа у комуникацији између глувих особа које користе различите знаковне језике. Основа интернационалне знаковне комуникације је амерички знаковни језик (АСЛ) и користи се на званичним међународним скуповима, као што су Скупштина Међународне федерације глувих, омладински кампови, конференције на међународном нивоу, итд.

Војска

Саобраћајна полиција

Криминалистичка полиција

Полиција

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска

Војска